Avustus sopeutettuun ajoneuvoon (liikkuvuustuki)

Jos sinulla on oikeus kuljetuspalveluun, voit sen sijaan saada taloudellista tukea ostaessasi ajoneuvon, joka on teknisesti sopeutettu liikuntarajoitteiselle tai voit tehdä muutoksia jo omistamaasi ajoneuvoon.

Tämä taloudellinen avustus on nimeltään liikkuvuustuki.

Voit saada avustusta ajoneuvon muuntamiseen, sopeutetun ajoneuvon hankintaan tai molempiin.

Voit hakea avustusta iästä riippumatta, jos et ole sosiaalivakuutuskaaren mukaan oikeutettu autoavustukseen. Avustus voidaan myöntää sekä kuljettajalle että matkustajalle. Jos avustus myönnetään sinulle, et saa käyttää kuljetuspalvelua, vaan sinun tulee käyttää sopeutettua ajoneuvoasi.

Avustus sopeutettuun ajoneuvoon (liikkuvuustuki) tuli voimaan 4.5.2015. Avustus arvioidaan alustavasti vuoden kuluttua ja lopullisesti kahden vuoden kuluttua.

Voidaksesi hakea avustusta sinulla täytyy olla valmiina oikeus kuljetuspalveluun

Voidaksesi saada avustusta sopeutettuun ajoneuvoon, sinun tulee täyttää seuraavat ehdot:

Sinun tulee olla kirjoilla Enköpingin kunnassa.

Sinulla on toimintarajoite, joka on kestänyt vähintään yhdeksän vuotta, mikä vahvistetaan lääkärin lausunnolla.

Olet käyttänyt kuljetuspalvelua vähintään vuoden ajan ja matkustanut yli 150 matkaa tai yli 1500 kilometriä viime vuoden aikana.

Sinulla ei ole oikeutta Vakuutuskassan autoavustukseen sosiaalivakuutuskaaren mukaan (2010:110).

Avustus ajoneuvon hankintaan

Voit saada avustusta ostaaksesi ajoneuvon, joka on sopeutettu toimintarajoitteesi mukaan.

Ostoavustuksen ehdot:

  • Ajoneuvon on oltava tarkoituksenmukainen ja sinulle soveltuva.
  • Ajoneuvo ei saa olla yli kaksi vuotta vanha.
  • Ajoneuvon omistajan tulee olla sinä tai läheisesi. Läheiseksi lasketaan esimerkiksi vanhempi, aviopuoliso tai avopuoliso.
  • Et voi saada avustusta jälkeenpäin ajoneuvosta, jonka olet ostanut ennen kuin sait oikeuden liikkuvuustukeen.
  • Voit hakea uutta avustusta ajoneuvon hankintaan aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Avustus ajoneuvon sopeuttamiseen

Voit saada avustusta sopeuttaaksesi ajoneuvon muuntamalla sitä tai täydentämällä ajoneuvon varusteita niin, että pystyt käyttämään sitä kuljettajana tai matkustajana.

Sopeuttamisavustuksen ehdot:

  • Ajoneuvon on oltava tarkoituksenmukainen ja sinulle soveltuva.
  • Ajoneuvo ei saa olla yli kaksi vuotta vanha.
  • Ajoneuvon omistajan tulee olla sinä tai läheisesi. Läheiseksi lasketaan esimerkiksi vanhempi, aviopuoliso tai avopuoliso.
  • Et voi saada avustusta jälkeenpäin ajoneuvosta, jonka olet ostanut ennen kuin sait oikeuden liikkuvuustukeen.
  • Kunta maksaa avustuksen suoraan yritykselle, joka suorittaa ajoneuvon sopeuttamisen.

Sekä ajoneuvon sopeuttaminen että hankinta

Voit saada taloudellista tukea sekä ajoneuvon hankintaan että sopeuttamiseen. Ehdot ovat samat kuin yllä.

Avustus voi olla enintään kolme ja puoli kertaa hintaperusmäärä. Voimassaolevan hintaperusmäärän voi tarkistaa Tilastollisen keskustoimiston (Statistiska centralbyrån) verkkosivuilta. (ruotsinkieliset sivut)