Välkommen till Alio assistans

Välkommen till Alio! Vi är en del av Enköpings kommun. Alio är latin och står för personlig, vilket symboliserar enhetens mål och syfte. Vi erbjuder personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Hos oss får du hjälp att leva ditt liv. Vi vill vara med och göra din vardag hanterbar och meningsfull.

Vår personal är engagerad och kunnig. De hjälper dig att få största möjliga frihet så att du kan ta ansvar för ditt liv och din vardag. De ser inte främst dina begränsningar på grund av en funktionsnedsättning – de ser alla möjligheter du har och vill stötta och utveckla dem.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 10
Telefon: 0171-62 59 76
E-post: alioassistans@enkoping.se

Följ oss

Facebook
Facebook