Närmare till bra affärer

Enköping är en ovanligt bra plats för företag som vill växa. Här är det lite närmare till relationer, samarbeten och de flesta politiska beslut. Med Stockholm, Europa och världen runt hörnet har du alltid nära till bra affärer.

Bild på en kvinna i grön klädsel som håller i en blomkruka.

En bra plats att etablera sig på

I Enköping är det lite närmare till resten av världen. Här är ditt företag samtidigt granne med E18, riksvägarna 55 och 70, flyget på Arlanda och Bromma och förstås tåget.

Det är också lätt att hitta goda affärsvänner. Inte minst eftersom näringslivet rymmer en så stor bredd. En kompetensbas som växer ytterligare av närheten till högskolor och universitet. Men här finns också en ovanligt stark kultur av nätverkande.

Kommunen är ett naturligt nav. Ett perfekt plats för företag som vill handla, pendla och koppla ihop olika marknader.

Etablering

Bild på en kvinnas fingrar som skriver på en laptop.

Perfekt för digitalt arbete

Det kanske låter en smula kaxigt, men världen har aldrig varit närmare Enköping. För så mycket jobb sker idag digitalt. Kombinationen med Enköpings höga livskvalitet ger extra goda förutsättningar för dina medarbetare att både trivas och prestera.

Arbetsmarknad

Bild på en ung man som håller i en skruvdragare och skruvar en bänk.

5 500 företag

Enköping är kommunen för företag som är intresserade av att slå rot och utvecklas. Hos oss hittar du över 5 500 aktiva företag. Allt från grossister, läkemedelsföretag och detaljhandel, till skogsföretag och småskaliga gårdar.

Våra företag är en otrolig tillgång. Därför gör vi vad vi kan för att stötta dem. Det kan handla om goda råd på vägen. Om att bidra till den starka nätverkskulturen i kommunen. Eller om att guida dig rätt i tillståndsfrågor.

Vad några av våra företagare tycker om Enköping

Näringslivsregister

Stor skiftnyckel med mutter ståendes i en grönskande rondell med affär i bakgrunden. Foto

Näringslivsprogrammet

För att underlätta för företag som vill starta, växa och etablera sig i vår kommun har vi tagit fram ett näringslivprogram. Där beskriver vi vårt uppdrag och våra prioriteringar. Programmet sträcker sig till och med 2027 och är framtaget genom dialog med det lokala näringslivet.

Ta del av näringslivprogrammet 

Bild på en futuristisk framtid med hållbarhetsstänk. En ung kvinna och ett barn som går längs med en gångväg.

Projekt

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Vi har en levande landsbygd, vi gör gröna miljösatsningar och vi utvecklar idrotts- och kulturlivet tillsammans med föreningslivet.

Våra projekt