Enögla förskola

Kontakt

Adress: Örtagatan 3
Telefon: 0171-62 66 31
E-post: enoglaforskola@enkoping.se

Enögla förskola

Enögla förskola ligger centralt i Enköping och ligger i stadsdelen Galgvreten.

Vi är Enköpings största förskola med barn mellan 1-5 år.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare med erfarenhet av barn och arbete i en mångkulturell miljö. Vi är sammanlagt 45 personer i personalen.

Vi har en avdelning som är svensk- och finskspråkig som du kan läsa om här.

Under år 2019 fick vi också en mobil avdelning, en förskolebuss, kopplad till en av våra avdelningar. Här kan du läsa om vad det innebär att ha sitt barn på en förskolebuss.


Kontakt

Adress: Örtagatan 3, 74532 Enköping
Telefon: 0171-62 66 31
E-post: enoglaforskola@enkoping.se