Kraftens förskola

Kontakt

Adress: Linjegatan 19
Telefon: 0171-62 55 27
E-post: kraftensforskola@enkoping.se

Kraftens förskola

Kraftens förskola ligger på Linjegatan, i närheten av flera grundskolor.

På Kraften går 85 barn uppdelat på mindre grupper under större delen av dagen. Svalans asylavdelning tar emot nyanlända familjers barn.

Den pedagogiska verksamheten ska vara lustfylld och stimulerande för alla barn. Vi planerar utifrån förskolans mål men även utifrån barnens mognad och intressen. Det ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakt

Adress: Linjegatan 19, 745 62 Enköping
Telefon: 0171-62 55 27
E-post: kraftensforskola@enkoping.se

Fler kontaktupgifter