Vuxenutbildning i Enköping

Enköpings kommun erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå. En del kurser kan du läsa med distansundervisning. Kurserna har flexibla lärformer för att passa dina behov. Vi erbjuder utbildning inom Komvux, svenska för invandrare (Sfi), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och inom Yrkeshögskolan (YH).

Nu kan du ansöka till höstens yrkesutbildningar:


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04