Jag är elev

För att underlätta din studiegång på Komvux i Enköping har vi samlat information om skolan. För dig som studerar inom andra skolformer hittar du information på respektive skola.

Om du läser en kurs på Komvux

För att underlätta din studiegång har vi samlat allt du behöver veta om skolan till vänster i menyn. När du studerar på Komvux i Enköping använder vi oss av lärplattformen Teams där du hittar all information kring kursen du läser. Om du inte redan har inloggning till datorerna och lärplattformen får du hjälp vid första lektionstillfället.

Om du läser en kurs på Lärvux

Lärvux är en del av Komvux i Enköping. All information som rör utbildningen får du av din lärare.

Om du läser en kurs på Hermods

Kurser på Hermods innebär självstudier på distans. Om du har frågor om kursens upplägg, kontakta läraren i kursen. Du hittar kursinformationen på Hermods lärplattform Novo.

Om du har frågor om studietakt eller funderar på att avbryta kursen, kontakta studievägledarna på Komvux i Enköping via e-postadress syv.komvux@enkoping.se

Om du läser en yrkesutbildning på Hermods

Vuxenutbildningen köper yrkesutbildningar till barnskötare och undersköterska av utbildningsföretaget Hermods.

Om du har frågor om kursens upplägg, kontakta läraren i kursen. Du hittar kursinformationen på Hermods lärplattform.

Om du har frågor om studietakt eller funderar på att avbryta kursen, kontakta studievägledarna på Komvux i Enköping via e-postadress syv.komvux@enkoping.se

Om du läser en yrkesutbildning i en annan kommun

Om du blir beviljad en yrkesutbildning i en annan kommun, så har du själv kontakt med lärare och skolan om du har frågor.

Om du har synpunkter på utbildningen eller funderar på att avbryta utbildningen, kontakta studievägledarna på Komvux i Enköping via e-postadress syv.komvux@enkoping.se

Om du läser en yrkesutbildning på Yrkeshögskolan (YH)

Yrkeshögskolan finns på Linbanegatan 12. All information om din studiegång finns på Yrkeshögskolans hemsida.