Beställa betyg

Information om betyg, slutbetyg och gymnasieexamen.

Beställa betyg efter avslutad kurs

Efter varje avslutad kurs sätts ett betyg (förutom på orienteringskurser). Om du inte når upp till kursens lägsta mål får du ett F (inte godkänt). Skolverket har bestämt vilka kunskaper du ska ha för att få ett visst betyg.

När du är klar med kursen sätter läraren betyg och om du vill ha ditt betyg måste du beställa betyget från Komvux.

Komvux skickar inga betyg automatiskt. Vill du ha dina betyg från kurser du har läst på Komvux (eller via Komvux utbildningsanordnare: Miroi, Jensen, MedLearn eller Kompetensutvecklingsinstitutet/KUI) ska du beställa en betygsutskrift. Du kan välja en enstaka kurs eller flera kurser.

Du beställer ditt betyg genom att fylla i ett formulär. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.

Beställa betyg

Komvux i Enköping skickar in betygen till Antagningsservice flera gånger per år. Inför sista kompletteringsdag på högskola/universitet skickas alla uppgifter in igen till Antagningsservice.

Mer om betyg till högskola/universitet på antagning.se

Beställa uttag av slutbetyg

Om du från gymnasiet har ett betygsdokument som heter Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog och kompletterar med kurser på Komvux, så kan studievägledare på Komvux sätta ihop betygen till ett slutbetyg.

Boka tid med en studievägledare, minst tre veckor innan du ska ha slutbetyget. Vi fyller i dokumentet tillsammans för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i betygsdokumentet.

Ett slutbetyg:

 • innehåller 2350 poäng
 • obligatoriska kurser 600 poäng
 • fritt valda kurser 1700 poäng

När ett slutbetyg utfärdas ska det göras enligt de tidigare bestämmelserna i förordning (2002:1012) och de föreskrifter som gäller enligt den. Om ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

Slutbetyg upphör den 1 juli 2021. Efter det datumet går det inte att utfärda ett slutbetyg.

Skolverkets information om övergångsreglerna för slutbetyg

Till samtalet ska du ta med dig tidigare betyg från gymnasieskola och/eller komvux och kursbeskrivningar på eventuella lokala kurser. Underlag är till exempel samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Du och studievägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg.

Beställa uttag av examensbevis - högskole­förberedande examen

Om du från gymnasiet har ett betygsdokument som heter Studiebevis och kompletterar med kurser på Komvux, så kan studievägledare på Komvux sätta ihop betygen till ett examensbevis.

Boka tid med en studievägledare, minst tre veckor innan du ska ha ditt betygsdokument. Vi fyller i dokumentet tillsammans för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i gymnasieexamen.

En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen:

 • innehåller 2400 poäng
 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma ämnen och fritt valda ämnen
 • gymnasiearbete.

Från den 1 januari 2017 får inte ett betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux. Om du har läst den kursen, så måste du komplettera med en annan 100-poängs kurs, för att komma upp i totalsumman 2400 poäng.

Mer om gymnasieexamen på Skolverket

Beställa uttag av examensbevis - yrkesexamen

Om du från gymnasiet har ett betygsdokument som heter Studiebevis och kompletterar med kurser på Komvux, så kan studievägledare på Komvux sätta ihop betygen till ett examensbevis.

Boka tid med en studievägledare, minst tre veckor innan du ska ha ditt betygsdokument. Vi fyller i dokumentet tillsammans för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i gymnasieexamen.

En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen:

 • innehåller 2400 poäng
 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma ämnen och fritt valda ämnen
 • gymnasiearbete.

Från den 1 januari 2017 får inte ett betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux.

Mer om gymnasieexamen på Skolverket

Studiebevis eller Samlat betygsdokument = obehörig till universitet

Om du ska söka till universitet eller högskola, måste du ha ett betygsdokument som heter Slutbetyg eller Examensbevis.

Med övriga betygsdokument (Studiebevis, Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog) är du obehörig. För att bli behörig och få ihop till ett giltigt betygsdokument (se rubriker ovan), behöver du boka tid med en studievägledare.

UHR (Universitets- och högskolerådet) skriver på sin webbplats att en del som söker till högskola/universitet, verkar ha uppfattat att antagningssystemet skapar "virtuella examensbevis" och lägger ihop olika betygsdokument, men så fungerar det inte.

Den som bara skickar in ett studiebevis från gymnasieskolan tillsammans med ett utdrag ur kurskatalog från Komvux uppnår inte grundläggande behörighet inför högskolestudier, enligt UHR.