Information om kursstarten i januari

Period 1 börjar från och med måndagen den 11 januari. Enligt regeringens rekommendation fortsätter skolan med distansstudier, tills ny information kommer.

Undervisningen kommer till största delen att ske genom vår lärplattform Teams. Du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig genom mejl. Har du inte fått något mejl? Kolla gärna i mappen skräppost innan du kontaktar oss.

I vissa kurser behöver du komma till skolan ibland. Det kan vara för att göra ett nivåtest, ha praktiska moment som laborationer eller för att skriva prov (i en liten grupp).

Veckan före kursstarten

Du kommer att få information om din kurs från läraren genom mejl 7-8 januari. Har du inte fått något mejl? Kolla gärna i mappen skräppost innan du kontaktar oss. Kurserna kan ha olika upplägg och olika startdagar. Men all info får du från undervisande lärare.

Engelska 5

Lärare Olof Arnell, e-postadress: olof.arnell@enkoping.se

Grundläggande engelska

Delkurs 1, 2, 3 och 4

Lärare Diana Alfsson, e-postadress: diana.alfsson@enkoping.se

Grundläggande matematik

Delkurs 1, 2, 3 och 4

Lärare Per-Arne Nygren, e-postadress: per-arne.nygren@enkoping.se

Grundläggande svenska som andraspråk/sva

Delkurs 1, 2 och 3

Lärare Linnea Gramfält, e-postadress: linnea.gramfalt@enkoping.se

Grundläggande svenska som andraspråk/sva

Delkurs 4

Lärare Ulrika Lundqvist, e-postadress: ulrika.lundqvist@enkoping.se

Grundläggande svenska

Delkurs 1 och 2

Lärare Anna Eriksson, e-postadress: anna.eriksson.a@enkoping.se

Matematik 1a

Lärare Per-Arne Nygren, e-postadress: per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 1b/1c

Lärare Daniel Hammarstedt, e-postadress: daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2a

Lärare Daniel Hammarstedt, e-postadress: daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2b/2c

Lärare Daniel Hammarstedt, e-postadress: daniel.hammarstedt@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1

Lärare Ulrika Lundqvist, e-postadress: ulrika.lundqvist@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2

Lärare Ulrika Lundqvist, e-postadress: ulrika.lundqvist@enkoping.se

Om du är sjuk

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla det i receptionen på Komvux. Det gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-postadress: franvaro.komvux@enkoping.se

Du behöver anmäla till oss varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Har du frågor kring kursstarten?

Ett antagningsbesked med information skickas ut några veckor innan kursstarten. Du får meddelandet till din e-postadress. Kolla även i mappen för skräppost!

Om du har frågor kan du skicka e-post till: expedition.komvux@enkoping.se eller komma till receptionen på plan 2.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Sjukdom

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

Vård av sjukt barn, vab

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma. Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.