Roligt att du ska studera hos oss!

För att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier, finns det några saker som jag ber dig att tänka på.

  • På Komvux behandlar vi alla med respekt, både elever och personal
  • För att klara dina studier måste du ha rätt kurslitteratur redan vid kursstart. På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial.
  • Det är viktigt att du tar kontakt med dina lärare om du har frågor, synpunkter eller klagomål
  • Du måste följa kursplaneringen
  • Om du inte kan komma på din lektion, måste du anmäla detta till receptionen samma dag, senast klockan 9.00
  • Tänk på att bara lämna in sådant material som du har skrivit själv. Att använda andras texter är fusk. Alla inlämningsuppgifter kontrolleras mot en databas, som upptäcker fusk
  • Behöver du extra stöd och hjälp med studierna, prata med din lärare och ta kontakt med våra specialpedagoger i Studiehallen
  • Om du ska studera flera kurser, glöm inte att ansöka i tid! Vi har inga restplatser och vi tar inte emot ansökan efter sista ansökningsdag.

Välkommen till Komvux och lycka till!

Mer information

Vi har en likabehnadlingsplan som du gärna får ta del av. Det gör du genom att mejla till vår expedition på mejladress: expedition.komvux@enkoping.se