Studiehjälp och stöd

På Komvux kan du få stöd med handledning och strukturering. Ta kontakt med din lärare eller en specialpedagog för att boka tid.

Studios - sal B419 och B405

Studios finns i sal B419 och B405 på plan 4.

Där finns plats för dig som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Det spelar ingen roll vad dina behov är och du behöver inte ha en diagnos eller utredning för att få hjälp.

Här träffar du specialpedagogerna Anna Eriksson och Dan Viberg. Du kommer även i kontakt med dem genom att skicka mejl till anna.eriksson.a@enkoping.se eller dan.viberg@enkoping.se eller på telefon 0171-62 59 15. Det går också bra att prata med din lärare, som kan hjälpa dig att förmedla kontakt med specialpedagogerna.

Du får möjlighet till enskild handledning efter behov, kan få pedagogiskt stöd och hjälp med studieteknik. Det finns hjälpmedel att tillgå, till exempel stavnings- och lässtöd i dator. Om du har svårigheter vid prov kan du få skrivhjälp och lässtöd även då. Specialpedagogen i Studion har regelbunden kontakt med dina ordinarie lärare så du får en helhet i din utbildning.

Välkommen att boka en första träff!