Jag vill studera

Vi visar vägen till dina mål - oavsett om det gäller att få en yrkesutbildning eller en universitetsutbildning.

Komvux är öppet för alla åldrar och du kan söka ersättning från CSN till och med det år du fyller 56 år.

Vuxenutbildningen innefattar flera olika utbildningsformer beroende av ditt behov.

Grundläggande kurser - motsvarar utbildningen på grundskolan

Inom grundläggande vuxenutbildning placeras du på den nivå som motsvarar dina förkunskaper. Studietiden kan variera mellan en och fyra terminer. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Du som är intresserad av att studera på grundläggande nivå, ta kontakt med våra studievägledare för mer information.

Gymnasiala kurser - motsvarar utbildningen på gymnasiet

Syftet med den gymnasiala vuxenutbildningen är att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Ska du läsa fler kurser rekommenderar vi att du gör en studieplan tillsammans med en studievägledare.

Svenska för invandrare (SFI) - för dig som behöver lära dig svenska från grunden

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter. I datasalen arbetar du självständigt på den nivå du befinner dig med olika språkprogram som finns på datorerna och på internet.

Lärvux - för dig som tidigare har studerat på grund- och gymnasiesärskolan

På Lärvux kan du läsa kurser inom träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola. Det finns många ämnen att välja mellan. Lärvux har en egen kurskatalog.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar inom Komvux är på gymnasienivå. De är i första hand till för dig som vill ha ett yrke men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet. Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).