Bifoga betyg

För att söka till Komvux behöver vi se dina tidigare betyg.

Bifoga betyg vid ansökan till Komvux

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in kopior av dina tidigare betyg och intyg. Du kan bifoga betygen digitalt i webbansökan. Behöver du hjälp att skanna dokumenten kan vi hjälpa dig på Komvux. Dokumenten ska sparas i pdf-format. Vi kan inte godta bilder på meritlistan på Antagning.se. Vi behöver se rubriken på ditt betygsdokument och utfärdandedatum. 

Du kan också skicka in papperskopior till:
Komvux
Box 921
745 25 Enköping.

Om du har tappat bort dina betyg, så kan du kontakta nedan för att få en digital betygsutskrift:

  • Om du studerade på Westerlundska gymnasiet (efter år 1970) kontaktar du dem på wgy.info@enkoping.se eller ringer på telefonnummer 0171-62 55 60. Ange personnummer, namn (under studietiden), avgångsår och klass.
  • Om du har studerat på Komvux de senaste 5 åren (eller via Komvux utbildningsanordnare: Miroi, Jensen, MedLearn eller Kompetensutvecklingsinstitutet/KUI) ska du beställa en betygsutskrift. Komvux skickar inga betyg automatiskt. Du beställer ditt betyg genom att fylla i en blankett. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.
  • Om det var mer än 5 år sedan som du studerade på Komvux, kontaktar du kommunarkivet. E-postadress: kommunarkivet@enkoping.se eller ring kommunens växel på telefonnummer 0171-62 50 00.
  • Om du har studerat i någon annan kommun, vänder du dig till skolan eller kommunarkivet i den kommunen.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04