Frågor och svar på vanliga frågor

Här får du svar på frågor om schema, böcker, CSN, extra stöd och prövning av kurser med mera.

Vem kan söka till Komvux i Enköping?

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan söka till Komvux. Om du är folkbokförd i annan kommun, skickar du ansökan till din hemkommun för beslut, innan du kan börja studera hos oss. Du kan söka från och med hösten det år du fyller 20 år. Om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du söka tidigare än det år som du fyller 20 år.

Jag vet inte vilken kurs jag ska läsa. Vem kan hjälpa mig?

Kontakta en studievägledare som kan hjälpa dig att gå igenom vilka kurser som du behöver komplettera med i din individuella studieplan. Du kan ringa, skicka e-post eller besöka en studievägledare i receptionen på Komvux.

Kontaktuppgifter till studievägledarna

Hur söker jag till Komvux och Hermods?

Du ansöker genom att göra en webbansökan. Du loggar in med ditt BankID.

Ansökningssidan Komvuxkurser och distanskurser på Hermods

Kostar utbildningen på Komvux något?

Nej, utbildningen på Komvux kostar ingenting. På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial.

Vilka böcker måste jag köpa?

Du hittar information om kursens bok eller böcker, genom att klicka på Kurser, välja ämnesområdet och välja kurs. De böckerna gäller om du läser en kurs på Komvux. Om du läser en distanskurs på Hermods, så får du söka den informationen på deras webbsida.

Var köper jag böcker?

Här följer några tips om var du kan köpa begagnade eller nya böcker.

Begagnade böcker:

  • Kolla annonser på anslagstavlan på plan 4 högst upp i Komvux-huset på Korsängsgatan12.
  • Om du har Facebook, sök på ”Köp och sälj i Enköping”.
  • Det finns även köp- och säljsidor som säljer begagnade böcker, till exempel kurslitteratur.se, campusbokhandeln.se, studentapan.se/kurslitteratur och på Blocket.

Nya böcker:

  • Gå till bokhandeln Gestbloms på Kungsgatan 18. De har de flesta av våra kursböcker på lager.
  • Beställ hos en nätbokhandel, till exempel bokus.se, adlibris.se och andra köpsidor. Tänk på att beställa i god tid!

Kan jag få pengar när jag studerar?

Det finns olika sätt att få pengar och ekonomiskt stöd. Några alternativ är studiemedel från Centrala studiestöds­nämnden (CSN), aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning och stipendier).

Hur söker jag studiemedel från CSN?

Du ansöker själv på www.csn.se

Hur vet jag om jag kommit in på kursen på Komvux?

Vi skickar en kallelse med e-post cirka två veckor före kursstart. Du kan också logga in på webbansökan och se status på dina sökta kurser.

  • Sökt - Du har sökt, men din ansökan har inte behandlats än.
  • Mottagen - Din ansökan behandlas.
  • Komplettering - Du behöver komplettera din ansökan. Vi har skickat e-post till dig.
  • Ej antagen - Om du redan har godkänt betyg, om du saknar förkunskaper, om du redan läst kursen eller om du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.
  • Antagen - Du är antagen och kursen startar om tillräckligt många personer har sökt den. Du får en kallelse med e-post.

Instruktion - hur du kollar om du har kommit in på kursenPDF (pdf, 426 kB)

Kan jag få extra stöd i mina studier på Komvux?

Ja, Komvux har en speciallärare som kan stötta dig med handledning och strukturering. Du kan kontakta specialpedagogen Dan Viberg, dan.viberg@enkoping.se för planering.

Vilka kurser ska jag läsa för att få ett slutbetyg/gymnasieexamen?

Om du är folkbokförd i Enköpings kommun, har ett samlat betygsdokument eller studiebevis, kan du boka tid med en studievägledare för att gå igenom vilka kurser som du behöver komplettera med. Ta med dig dina tidigare betygsdokument till mötet.

Var hittar jag mitt schema till kurser på Komvux?

Du hittar en länk till schemaprogrammet på Komvux startsida. Du behöver känna till kursförkortningen för din kurs, för att hitta rätt schema. Du behöver inte logga in för att se schemat.

Schemasidan

När är skolan öppen?

Skolan är öppen för elever klockan 7.30 - 16.

Hur får jag inloggningsuppgifter till lärplattformen Teams?

Du får information om detta vid ditt första lektionstillfälle på Komvux.

Hur gör jag om jag inte kan fortsätta på min kurs?

Läser du kurser på Komvux eller Hermods så skickar du ett e-postmeddelande till syv.komvux@enkoping.se och meddelar varför du inte kan fortsätta läsa på din kurs.

Läser du kurser på Lärvux eller Sfi, så pratar du med din lärare om du ska avbryta din kurs.

Läser du på Yrkeshögskolan i Enköping och vill avbryta dina studier ska du skicka ett meddelande via e-post till yh@enkoping.se och meddela varför du inte kan fortsätta din kurs.

Hur gör jag för att få ut mitt betyg efter kursen?

Efter avslutad kurs registreras ditt betyg. Du bestämmer själv när du vill ha dina betyg utskrivna på papper. Komvux skickar inga betyg automatiskt.

Du beställer ditt betyg genom att fylla i en blankett. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.

Beställa betyg

Om du läser för att få en gymnasieexamen eller slutbetyg måste du ha kontakt med en studievägledare för planering. När examensbeviset eller slutbetyget är klart kontaktar vi dig.

Kan jag studera i en annan kommun?

Om du är folkbokförd i Enköpings kommun och utbildningen du söker inte finns inom Komvux i Enköping, men den erbjuds i en annan kommun, ansöker du på den aktuella kommunens hemsida. Du ska skriva ut ansökan, bifoga dina betyg och skicka det till: Komvux, Box 921, 745 25 Enköping. Antagningsenheten gör en bedömning om Vuxenutbildningen i Enköping kommer att godkänna kostnaderna för de kurser som du söker. Vi behöver få din ansökan senast tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag.

Vem kan göra en prövning?

Du har rätt att göra en prövning på Komvux från hösten det år du fyller 20 eller tidigare om du har slutfört gymnasiet. Om du studerar på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen, utan vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

På Komvux kan du göra prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud.

Vad är Lärvux?

Lärvux är en frivillig skolform som vänder sig till vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som vill komplettera sin utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan. Lärvux består av grundläggande kurser (som motsvarar nivåerna träningsskola och grundsärskola) och gymnasiala kurser (som motsvarar nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan).

Hur ansöker jag till Lärvux?

Du ansöker genom att fylla i en blankett. Du kan klicka på sidan nedan eller hämta en ansökan och kurskatalog på Lärvux eller i receptionen på Komvux.

Ansökningssidan Lärvux

Vem får läsa Sfi?

Du får delta i Sfi om du är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år), saknar grundkunskaper i svenska och är folkbokförd i Enköpings kommun.

Vem ansvarar för Sfi?

Kommunen ansvarar för att du som har rätt till Sfi och bor i kommunen får börja utbildningen inom tre månader från att du lämnat in en ansökan till Komvux.

Hur länge läser man på Sfi?

Det tar olika lång tid att bli färdig för olika personer. Det beror bland annat på hur mycket man studerat innan man kom till Sverige, hur lätt man har att lära sig ett nytt språk och hur många timmar man kan studera varje vecka. Alla elever får en egen studieplan. När läraren bedömer att eleven nått kraven för kursen gör eleven ett nationellt prov. Några elever fortsätter att läsa nästa kurs och några slutar skolan för att arbeta eller praktisera istället.

Vad är yrkeshögskola?

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är eftergymnasiala och du utbildas för en tydlig yrkesroll. Alla utbildningar är avgiftsfria och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Vem kan söka till yrkeshögskolans utbildningar?

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Hur långa är yrkeshögskolans utbildningar?

De flesta utbildningarna är mellan ett och tre år.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04