Kurser och utbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa olika kurser och utbildningar. På vissa kurser kan du välja om du vill läsa lärarledda lektioner på dagtid eller självstudier på distans.

I menyn ser du olika typer av studier

Kurser i Enköping- För dig som vill ha lektioner med lärare, på Komvux på Korsängsgatan 12. Vi erbjuder utbildning inom Komvux, svenska för invandrare (SFI), komvux som särskild utbildning (Lärvux). 
Läs mer om kurser i Enköping

Distanskurser- Om du arbetar och samtidigt vill studera på distans, som är självstudier där du inte har några fysiska lektioner.
Läs mer om distanskurser på Komvux

Yrkesutbildningar i Enköping- Det finns tre yrkesutbildningar med lektioner i Enköping.
Läs mer om yrkesutbildningar i Enköping

Yrkesutbildningar distans- Vi startar två yrkesutbildningar på distans med självstudier några gånger per år. Om du vill läsa en annan yrkesutbildning på distans, kan du söka den via en annan kommun. Läs mer under rubriken "Kurser och utbildningar i annan kommun."
Läs mer om yrkesutbildningar på distans

Kurser och utbildningar i en annan kommun- Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte finns i Enköping, kan du söka den i en annan kommun. Det finns även yrkesutbildningar på distans via andra kommuner.
Läs mer om kurser och utbildningar i annan kommun