Engelska på Komvux

Du kan studera engelska på två nivåer. En grundläggande nivå och en gymnasial nivå.

Engelska på grundläggande nivå är för dig som inte har betyg i engelska från grundskolan. Gymnasial nivå är för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i engelska från gymnasiet.

Grundläggande engelska, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Du får öva mycket på att tala. Du tränar på att läsa och förstå, och lyssna och uppfatta. Genom skrivövningar kommer grammatiken in som en naturlig del. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

Nivåtest

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Delkurs 1 och 2

Watchyn-Jones: Connect 1. Textbook med digital del samt Workbook 1. ISBN: 978-91-44-10596-3

Delkurs 3 och 4

Watchyn-Jones: Connect 2. Textbook med digital del samt Workbook 1 och 2. ISBN: 978-91-44-10634-2

Ansök till kursen grundläggande engelska - du ansöker till VARJE delkurs

Engelska 5, 100 poäng

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina kunskaper i det engelska språket och utökar ditt ordförråd. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor och genom olika skriftliga övningar utvecklar du även ditt skrivande på engelska. Du läser texter från olika engelsktalande länder, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Undervisningen är huvudsakligen på engelska.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Grundläggande engelska eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa innan kursstart till kursen Engelska 5 på Komvux

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121014

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121021

Michael Eyre: Online Grammar 1 Elevlicens – Digitalt, ISBN: 9789144093659

George Orwell: Animal Farm, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Ansök till kursen engelska 5