Lärvux

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Du kan läsa kurser inom träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Du kan ansöka till Lärvux om du:

  • vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet
  • vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet
  • har ett mål för dina studier
  • har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år.

Att studera inom Lärvux

Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med studievägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting.

Din ekonomi när du studerar

Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera.

Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka ersättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan kontakta studievägledare Veronica Stabo på e-postadress: veronica.stabo@enkoping.se om du har frågor.

Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, om du tar ledigt från arbetet för att studera. Du ansöker om detta själv. För mer information, ring Specialpedagogiska skolmyndigheten, telefonnummer 010-474 50 00.

Bidrag för vissa studier på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Hur ansöker man till Lärvux?

Du ansöker genom att fylla i en ansökan. På ansökningsblanketten ser du vilka kurser som finns hos oss.

Ansökan till Lärvux i Enköping

Du kan också hämta ansökan i receptionen på Komvux, Korsängsgatan 12.

Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans, behöver du ta med det stödet i samband med dina studietillfällen. Detta är viktigt för dig då Lärvux inte har möjlighet att ge den tjänsten.

Kontaktinformation

Lärare

Anna Eriksson
E-postadress: anna.eriksson.a@enkoping.se

Dan Viberg
E-postadress: dan.viberg@enkoping.se

Studie- och yrkesvägledare

Veronica Stabo
E-postadress: veronica.stabo@enkoping.se

Rektor

Lena Örn
E-postadress: lena.orn@enkoping.se

Mer information

Komvux som särskild utbildning på Skolverkets webbplats