Matematik på Komvux

Du kan studera matematik på två nivåer. En grundläggande nivå och en gymnasial nivå.

Matematik på grundläggande nivå är för dig som inte har betyg i matematik från grundskolan. Gymnasial nivå är för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i matematik från gymnasiet.

Grundläggande matematik, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Här får du lära dig matematik för att kunna ta ställning i vardagliga situationer. Det kan till exempel handla om sådana här frågor: hur mycket kostar tröjan egentligen om 30% dras av vid kassan? hur lång tid tar det att köra 5 mil om du håller en hastighet på 90 km/h? Kursen består av fyra delkurser.

  • Grundläggande Matematik delkurs 1, 100 poäng. Under kursen får du lära dig de fyra räknesätten, enkla beräkningar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 2, 100 poäng. Under kursen får du lära dig procent och geometri, beräkningar med de fyra räknesätten, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 3, 200 poäng. Under kursen får du fortsätta att fördjupa dig i dina kunskaper från delkurs 2 samt lära dig tal i decimalform, talsystem, överslagsräkning, huvudräkning, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 4, 200 poäng. Under kursen får du fördjupa dina kunskaper från delkurs 3 samt lära dig likformighet, faktorisering, räta linjens ekvation, tillämpningar med digital teknik och programmering.

Mer information på Skolverkets webbsida

Nivåtest

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Kurslitteratur på Komvux:

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

Ansök till kursen grundläggande matematik - du ansöker till VARJE delkurs

Gymnasiekurser i matematik

Gymnasiets matematikkurser är indelade i tre olika spår; a, b och c. Vilket spår man ska läsa beror på vilken inriktning man har på sina studier. Det skiljer sig lite i innehåll och hur djupt man går in på olika områden i de olika spåren. Att byta spår mellan de olika kursnivåerna innebär att man behöver läsa in en del områden på egen hand innan man börjar på en ny nivå.

I spår a finns matematik 1a och 2a. I spår b finns kurserna 1b, 2b, 3b och 4. I spår c finns kurserna 1c, 2c, 3c och 4. Kontakta en studievägledare om du behöver hjälp att välja spår. (se bild nedanför kurserna)

Matematik 1a, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1a på Komvux

Alfredsson med flera: Matematik 5000 1a, ISBN: 978-91-27-42156-1

Ansök till kursen matematik 1a

Matematik 1b, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1b på Komvux

Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen matematik 1b

Matematik 1c, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1c på Komvux

Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen matematik 1c

Matematik 2a, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2a på Komvux

Alfredsson med flera: Matematik 5000 2a, ISBN 978-91-27-42363-3

Ansök till kursen matematik 2a

Matematik 2b, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2b på Komvux

Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen matematik 2b

Matematik 2c, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2c på Komvux

Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen matematik 2c


matematik-kurser