Svenska för invandrare (SFI)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att du lär dig svenska så snart som möjligt. SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Vem får studera SFI?

För har rätt att studera på SFI i Enköping måste du:

Du kan också ha rätt att studera SFI om du är EU-medborgare, du behöver då uppvisa:

  • giltigt pass/ ID-kort där medborgarskap och giltighetstid tydligt framgår (körkort är inte tillräckligt)
  • dokument från skatteverket med ”anmälan om särskild postadress”

Om du har barn måste barnet ha börjat på förskolan (eller annan barnomsorg), så att du kan gå i skolan varje dag.

Du kan studera SFI på heltid eller studera på deltid och arbeta/praktisera samtidigt. Det finns också möjlighet att studera på distans.

Ansök till SFI

Du ansöker till SFI genom att fylla i en ansökan:
Ansökan till SFI i Enköping

Tänk på att fylla i all information i ansökan:

  • Skolbakgrund, hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? Totalt antal år.
  • Har du läst sfi i någon annan stad? Du måste bifoga tidigare sfi-betyg.

Nya elever kallas till Start-gruppen på sfi var sjätte vecka.

Du får ett brev när du kan börja läsa sfi. Brevet kommer senast 3 månader efter att du lämnat in din ansökan. Om du inte har läst sfi tidigare, kommer du att börja i en introduktionsgrupp.

Det är viktigt att du studerar aktivt och utvecklar dina kunskaper. Om du inte kommer på lektionerna eller om du inte gör framsteg i kursen, så kommer du att bli utskriven och får sluta sfi.

Att börja läsa SFI

Du börjar läsa på en av tre nivåer. A, B eller C beroende på din studiebakgrund.

Läraren bedömer när du är klar med kursen. Alla fyra delarna ska vara godkända (skriva, tala, höra, läsa). Då får du skriva nationellt prov, som genomförs var sjätte vecka.

Länk till kursmålen i kursplanen på olika språk på Skolverkets webbplats

Frånvaro eller sjukanmälan

När du är sjuk eller har sjukt barn ska du anmäla detta till skolan. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Du kan maila till: franvaro.komvux@enkoping.se eller ringa till vår telefonsvarare på telefonnummer: 0171-62 54 04

Du måste höra av dig varje dag du inte kan komma till skolan. Var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Du måste visa upp ett läkarintyg för din lärare eller receptionen.

Kontakta även Arbetsförmedlingen:

Anmäl sjukfrånvaro/vård av barn första dagen till Arbetsförmedlingen genom att skicka e-post till din handläggare eller ringa något av följande nummer:

Svenska, telefonnummer: 0771-416 416
Arabiska, telefonnummer: 0771-860 101
Persiska, telefonnummer: 0771-860 102
Ryska, telefonnummer: 0771-860 105
Somaliska, telefonnummer: 0771-860 103
Tigrinja, telefonnummer: 0771-860 104.

För all annan frånvaro ska du i förväg begära ledigt hos Arbetsförmedlingen.

Mer information

Utbildning i svenska för invandrare på Skolverkets webbplats

SFI självstudier distans

Vi erbjuder sfi-undervisning på distans, med träffar för handledning varje tisdag och torsdag klockan 17-20.

Då träffar du din lärare. Ni går igenom dina uppgifter. Du kan ställa frågor och få förklaringar. Du får sedan nya uppgifter till nästa vecka. Du måste studera hemma och kontakta din lärare om du inte kan komma till skolan.

För att läsa sfi på distans måste du

  • tillhöra kurs C eller D på SFI
  • kunna kommunicera med dina lärare på lätt svenska
  • arbeta eller vara föräldraledig
  • ha tillgång till Internet.