Kurser i en annan kommun

Behöver du läsa teoretiska kurser med lektioner eller en yrkesutbildning som inte finns i Enköping? Det finns möjlighet att söka till vuxenutbildningen i en annan kommun.

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun och vill studera i en annan kommun måste lämna ansökan till Komvux i Enköping för beslut. Du ansöker på den andra kommunens ansökan, men lämnar ansökan till Enköping. Läs mer om ansökan nedan.

Du behöver få två JA-beslut för att få börja kursen/utbildningen. Det betyder; att Enköping betalar för utbildningen och att den andra kommunen beviljar och har plats på utbildningen.

Var ute i god tid! Vi behöver ha din ansökan minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och skicka den till den andra kommunen.

Kurser och yrkesutbildningar i Uppsala kommun

Du hittar information om kursstarter och hur du ansöker i deras webbansökan, på länken nedan. Det finns två flikar; Enstaka kurser och Kurspaket (yrkesutbildningar).

Utbildningar i Uppsala

Kurser och yrkesutbildningar i Västerås kommun

Du hittar information om kursstarter och hur du ansöker i deras webbansökan, på länken nedan.

Utbildningar i Västerås

Yrkesutbildningar i regionen

I våra grannkommuner ordnas olika yrkesutbildningar. På länken hittar du information om kursstarter och hur du ansöker. Under rubriken Yrkesutbildningar (yrkespaket) ser du de olika utbildningarna.

Yrkesutbildningar i regionen

Vem kan söka till en yrkesutbildning i en annan kommun?

Satsningen på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Även du som har en gymnasieutbildning kan söka en yrkesutbildning, men vårt uppdrag är att prioritera dem med kortast utbildning. Vuxenutbildningen har också begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108)

Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå än gymnasieutbildning, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolans webbplats

Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun, du kan inte söka till en privat anordnare. Tänk igenom ditt val av utbildning, du beviljas endast EN yrkesutbildning.

Om du har frågor om yrkesutbildning, är du välkommen att boka tid med en studievägledare.

Kontaktuppgifter till studievägledarna

Vem kan söka till en teoretisk kurs i en annan kommun?

Om du vill läsa en teoretisk kurs som inte finns i Enköping eller om du har behov av att läsa kursen med klassrumsundervisning, kan du ansöka till kursen i en annan kommun.

Så här gör du ansökan till en annan kommun

 1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan i den kommun som ordnar utbildningen.
 2. Skriv ut ansökan.
 3. Det här behöver du bifoga till din ansökan:
 • Godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper. Olika utbildningar har olika förkunskapskrav. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
 • Ett personligt brev där du berättar om varför du söker utbildningen. Har du någon erfarenhet inom yrket?
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
 • Om din ansökan gäller en förarutbildning, ska du bifoga en kopia av körkort och körkortstillstånd för sökt förarbehörighet.

4. Lämna in ansökan och bilagorna till receptionen på Komvux i Enköping, Korsängsgatan 12. Eller skicka post till:

Enköpings kommun
UF Komvux Antagningsenheten
745 80 Enköping.

Eller genom e-post: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Vi behöver ha din ansökan senast tre veckor före ansökningstidens utgång för att vi säkert ska hinna handlägga den och skicka den till den andra kommunen.

Vad händer med din ansökan?

 • När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om Enköpings kommun ska stå för utbildningskostnaden. Det är beslut nummer 1.
 • Sedan skickar vi din ansökan vidare till den andra kommunen (de som håller i utbildningen).
 • Det är den andra kommunen, som ansvarar för att göra antagningen till utbildningen. Det är beslut nummer 2.
 • De kommer sedan att meddela dig om du har antagits till utbildningen.

Frågor och svar

Från vem får jag svar om jag får gå kursen/utbildningen? - Du får svar från den kommunen som håller i utbildningen.

När får jag svar? - Avvakta någon vecka efter sista ansökningsdag.