Yrkes­utbildningar i Enköping

I Enköping finns det två yrkesutbildningar med lektioner på dagtid.

Trädgårdsmästar­utbildning

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå. Förkunskapskrav är att du har betyg från gymnasiet. Utbildningen är på två år.

Ventilationsingenjör

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå. Förkunskapskrav är att du har betyg från gymnasiet. Utbildningen är på två år.