Trädgårdsmästarutbildning

På Yrkeshögskolan i Enköping finns en två-årig utbildning till trädgårdsmästare.

Enköping är en etablerad park- och trädgårdsstad, vilket gör att studenterna på yrkeshögskolans trädgårdmästarutbildning har många möjligheter att studera olika växter i sitt sammanhang. Utbildningen har ett fokus på växtmateriallära, skötsel, drift och underhåll.

Efter utbildningen kan du arbeta inom anläggnings- och skötselföretag, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar, bostadsföretag, handelsträdgårdar och trädgårdsbutiker. Ett annat alternativ är att starta eget företag inom trädgårdsområdet.

Läs mer på Yrkeshögskolans webbplats

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook