Kurser och utbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa olika kurser och utbildningar. På vissa kurser kan du välja om du vill läsa lärarledda lektioner på dagtid eller självstudier på distans.

Vuxenutbildningen har fyra kursstarter per år

Kursstarter under
läsåret 2018/2019


Sista ansökningsdatum

Period 4

18 mars - 24 maj, vecka 12-21

Ansök senast den 14 februari

 

Kursutbudet för hösten 2019 är ännu inte klart. Vi meddelar här när webbansökan öppnar!


Läs mer om kursutbud och gör din ansökan

Kurser på Komvux, med lärarledda lektioner på dagtid

Varje studieperiod är 10 veckor, några kurser pågår i 20 veckor. Alla kurser startar inte alla perioder, så du behöver planera dina studier under läsåret. Kurserna på Komvux har lektioner på dagtid på skolan.

Övriga kurser eller distansstudier

Kurser som inte finns i Komvux utbud, kan i vissa fall erbjudas som distansutbildning, men möjligheterna är begränsade. Vi beviljar bara kurser som behövs för behörighet till vidare studier. Sommarkurser beviljas bara till de elever som har en pågående studieplan. Om du behöver läsa en kurs som inte finns i menyn eller om du behöver läsa på distans, så läs vidare under menyn Övriga kurser / distans.

Kurser på Lärvux - kontakta oss för kursstart

Du som har en utvecklingsstörning eller har en förvärvad hjärnskada, kan läsa kurser på Lärvux.

Yrkesutbildningar till barnskötare och undersköterska - olika kursstarter

Några gånger per år startar vuxenutbildningen distansutbildningar på gymnasienivå till barnskötare och undersköterska.

Yrkesutbildningar - övriga yrken

Om du vill läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå inom vuxenutbildningen, så läs vidare under menyn Övriga yrkesutbildningar.

Yrkesutbildningar - Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan i Enköping ordnar yrkesutbildningar till styr- och reglerspecialist, trädgårdsmästare och ventilationsingenjör. Läs mer under respektive meny till vänster.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04