Engelska

Du kan studera engelska på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i engelska från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i engelska från gymnasiet.

Grundläggande engelska, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Du får öva mycket på att tala. Du tränar på att läsa och förstå, och lyssna och uppfatta. Genom skrivövningar kommer grammatiken in som en naturlig del. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet. Efter kursstarten behöver du även beställa elevwebben för den delkurs som du ska läsa. Den kostar 58 kronor och beställs här.

Delkurs 1 och 2
Dalin, Hanson: Stepping Stone Delkurs 1 och 2, elevbok, 4:e uppl (2017), ISBN: 9789140695871

Delkurs 3
Dalin, Hanson, Tuthill: Stepping Stone Delkurs 3, elevbok, 4:e uppl (2017), ISBN: 9789140695963

Delkurs 4
Dalin, Hanson, Tuthill: Stepping Stone Delkurs 4, elevbok, 4:e uppl (2017), ISBN: 9789140695970

Ansök till kursen

Engelska 5, 100 poäng

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina kunskaper i det engelska språket och utökar ditt ordförråd. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor och genom olika skriftliga övningar utvecklar du även ditt skrivande på engelska. Du läser texter från olika engelsktalande länder, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Undervisningen är huvudsakligen på engelska.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Grundläggande engelska eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa innan kursstart till kursen Engelska 5 på Komvux:
Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121014

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121021

J. D. Salinger: The Catcher in the Rye, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Ansök till kursen

Engelska 6, 100 poäng

I kursen Engelska 6 fortsätter du att utveckla dina färdigheter så att du kan använda språket i dina vidare studier och i yrkeslivet. Du övar dig på att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal. I denna kurs får du öva dig på att kommunicera på engelska genom att läsa och diskutera/analysera samt skriva olika skönlitterära texter varvat med utredande, argumenterade texter. Du lär dig mer om olika språkliga stilnivåer. Kunskaper om källhänvisning ingår.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa innan kursstart till kursen Engelska 6 på Komvux:
Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121076

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121083

George Orwell: Animal Farm, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Ansök till kursen

Engelska 7, 100 poäng

I kursen Engelska 7 får du ytterligare fördjupa din förmåga att i tal och skrift diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella sammanhang i olika delar av världen där engelska talas genom att läsa och diskutera/analysera skönlitterära texter från skilda tider. Du får också läsa vetenskapliga texter och träna på att skriva och tala engelska i olika situationer på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Du får arbeta med retorikens grunder tränar dig på att förstå och analysera talsituationer samt att använda retoriska grepp för ditt eget talande.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Engelska 6 eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Hedenkrona med flera: Progress Gold C, ISBN: 9789144035659

Legl: Progress Gold C Study Guide (endast distans), ISBN: 9789144058283

Lee: To Kill a Mockingbird, ISBN: 9780446310789

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04