Engelska

Du kan studera engelska på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i engelska från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i engelska från gymnasiet.

Allmän info om kurserna

Engelska kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Grundläggande engelska, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Du får öva mycket på att tala. Du tränar på att läsa och förstå, och lyssna och uppfatta. Genom skrivövningar kommer grammatiken in som en naturlig del. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Delkurs 1 och 2
Watchyn-Jones: Connect 1. Textbook med digital del samt Workbook 1. ISBN: 978-91-44-10596-3

Delkurs 3 och 4
Watchyn-Jones: Connect 2. Textbook med digital del samt Workbook 1 och 2. ISBN: 978-91-44-10634-2

Ansök till kursen

Engelska 5, 100 poäng

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina kunskaper i det engelska språket och utökar ditt ordförråd. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor och genom olika skriftliga övningar utvecklar du även ditt skrivande på engelska. Du läser texter från olika engelsktalande länder, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Undervisningen är huvudsakligen på engelska.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Grundläggande engelska eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa innan kursstart till kursen Engelska 5 på Komvux:
Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121014

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121021

F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Obs! Engelska 5 startar inte på dagtid i period 5 (oktober), men finns på distans/självstudier (med andra böcker!).

Ansök till kursen

Engelska 6, 100 poäng

I kursen Engelska 6 fortsätter du att utveckla dina färdigheter så att du kan använda språket i dina vidare studier och i yrkeslivet. Du övar dig på att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal. I denna kurs får du öva dig på att kommunicera på engelska genom att läsa och diskutera/analysera samt skriva olika skönlitterära texter varvat med utredande, argumenterade texter. Du lär dig mer om olika språkliga stilnivåer. Kunskaper om källhänvisning ingår.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa innan kursstart till kursen Engelska 6 på Komvux:
Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121076

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121083

George Orwell: Animal Farm, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Obs! Engelska 6 startar inte på dagtid i period 5 (oktober), men finns på distans/självstudier.

Ansök till kursen


Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04