Matematik

Du kan studera matematik på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i matematik från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i matematik från gymnasiet.

mattekurser i olika spår

Allmän info om kurserna

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik består av 4 delkurser på totalt 600 poäng. Delkurs 1 är på 100 poäng, delkurs 2 på 100 poäng, delkurs 3 på 200 poäng och delkurs 4 på 200 poäng.

Gymnasiets matematikkurser är indelade i tre olika spår; a, b och c. Vilket spår man ska läsa beror på vilken inriktning man har på sina studier. Det skiljer sig lite i innehåll och hur djupt man går in på olika områden i de olika spåren. Att byta spår mellan de olika kursnivåerna innebär att man behöver läsa in en del områden på egen hand innan man börjar på en ny nivå.

I spår a finns matematik 1a och 2a. I spår b finns kurserna 1b, 2b, 3b och 4. I spår c finns kurserna 1c, 2c, 3c och 4. Kontakta en studievägledare om du behöver hjälp att välja spår.

Grundläggande matematik, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Här får du lära dig matematik för att kunna ta ställning i vardagliga situationer. Det kan till exempel handla om sådana här frågor: hur mycket kostar tröjan egentligen om 30% dras av vid kassan? hur lång tid tar det att köra 5 mil om du håller en hastighet på 90 km/h? Kursen består av fyra delkurser.

  • Grundläggande Matematik delkurs 1, 100 poäng. Under kursen får du lära dig de fyra räknesätten, enkla beräkningar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 2, 100 poäng. Under kursen får du lära dig procent och geometri, beräkningar med de fyra räknesätten, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 3, 200 poäng. Under kursen får du fortsätta att fördjupa dig i dina kunskaper från delkurs 2 samt lära dig tal i decimalform, talsystem, överslagsräkning, huvudräkning, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 4, 200 poäng. Under kursen får du fördjupa dina kunskaper från delkurs 3 samt lära dig likformighet, faktorisering, räta linjens ekvation, tillämpningar med digital teknik och programmering.

Mer information på Skolverkets webbsida

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Kurslitteratur på Komvux:
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

Ansök till kursen

Matematik 1a, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1a på Komvux:
Viklund med flera: Matematik 1a Vux, ISBN: 9789152317365

Ansök till kursen

Matematik 1b, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1b på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 1c, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1c på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 2a, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2a på Komvux:
Viklund med flera: Matematik 2a BLÅ, ISBN: 9789152317358

Ansök till kursen

Matematik 2b, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2b på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Matematik 2c, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2c på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Matematik 3b, 100 poäng

Kursen bygger på matematik 2b.

I matematik 3b arbetar vi bland annat med derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent. I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Om du planerar att läsa matematik 4 ska du läsa matematik 3c.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 2b eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 3b på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c Vux, ISBN: 9789152321058

Ansök till kursen

Matematik 3c, 100 poäng

Kursen bygger på matematik 2c.

I matematik 3c arbetar vi bland annat med derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent. I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Om du planerar att läsa matematik 4 ska du läsa matematik 3c.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 2c eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 3c på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c Vux, ISBN: 9789152321058

Ansök till kursen

Matematik 4, 100 poäng

Trigonometri är ett viktigt område. Det handlar inte bara om vinkelberäkningar i trianglar utan också om att beskriva periodiska förlopp. Kan man verkligen räkna med ”roten ur negativa tal”? I kurs 4 får du möta så kallade ”imaginära tal”, matematiska bevis och differentialekvationer samt integraler. Kursen behövs för fortsatta högre studier på naturvetenskapliga utbildningar.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 3b, 3c eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 4 på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 4, ISBN: 9789152319017

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04