Matematik

Du kan studera matematik på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i matematik från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i matematik från gymnasiet.

Hitta på sidan

Allmän info om kurserna

Matematik kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik består av 4 delkurser på totalt 600 poäng. Delkurs 1 är på 100 poäng, delkurs 2 på 100 poäng, delkurs 3 på 200 poäng och delkurs 4 på 200 poäng.

Gymnasiets matematikkurser är indelade i tre olika spår; a, b och c. Vilket spår man ska läsa beror på vilken inriktning man har på sina studier. Det skiljer sig lite i innehåll och hur djupt man går in på olika områden i de olika spåren. Att byta spår mellan de olika kursnivåerna innebär att man behöver läsa in en del områden på egen hand innan man börjar på en ny nivå.

I spår a finns matematik 1a och 2a. I spår b finns kurserna 1b, 2b, 3b och 4. I spår c finns kurserna 1c, 2c, 3c och 4. Kontakta en studievägledare om du behöver hjälp att välja spår.

mattekurser i olika spår

Grundläggande matematik, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Här får du lära dig matematik för att kunna ta ställning i vardagliga situationer. Det kan till exempel handla om sådana här frågor: hur mycket kostar tröjan egentligen om 30% dras av vid kassan? hur lång tid tar det att köra 5 mil om du håller en hastighet på 90 km/h? Kursen består av fyra delkurser.

  • Grundläggande Matematik delkurs 1, 100 poäng. Under kursen får du lära dig de fyra räknesätten, enkla beräkningar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 2, 100 poäng. Under kursen får du lära dig procent och geometri, beräkningar med de fyra räknesätten, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 3, 200 poäng. Under kursen får du fortsätta att fördjupa dig i dina kunskaper från delkurs 2 samt lära dig tal i decimalform, talsystem, överslagsräkning, huvudräkning, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 4, 200 poäng. Under kursen får du fördjupa dina kunskaper från delkurs 3 samt lära dig likformighet, faktorisering, räta linjens ekvation, tillämpningar med digital teknik och programmering.

Mer information på Skolverkets webbsida

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Kurslitteratur på Komvux:
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

Ansök till kursen

Matematik 1a, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1a på Komvux:
Alfredsson med flera: Matematik 5000 1a, ISBN: 978-91-27-42156-1

Ansök till kursen

Matematik 1b, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1b på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 1c, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1c på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 2a, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2a på Komvux:
Alfredsson med flera: Matematik 5000 2a, ISBN 978-91-27-42363-3

Ansök till kursen

Matematik 2b, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2b på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Matematik 2c, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 2c på Komvux:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04