Naturkunskap

Naturkunskap är ett brett område som handlar om biologi, fysik och kemi.

Allmän info om kurserna


Naturkunskap kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Naturkunskap 1a1, 50 poäng

I kursen får du lära dig att formulera naturvetenskapliga frågeställningar gällande hållbar utveckling och utveckla din förmåga att se olika aspekter på hållbar utveckling. Kursen arbetar med aktuella samhällsfrågor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Normer i samhället tas upp inom områden som sexualitet, lust och relationer. Du får lära dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Naturkunskap 1a1 på Komvux:
Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, ISBN: 9789152309001

Ansök till kursen

Naturkunskap 1a2, 50 poäng

I kursen 1a2 får du lära dig grunden för hur genetiken fungerar och vilka möjligheter samt risker som öppnar upp sig med hjälp av gentekniken. Ett viktigt område i kursen är vår livsstil och hur den påverkar oss som individer med fokus på kost, träning och sömn. Du får lära dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Naturkunskap 1a2 på Komvux:
Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, ISBN: 9789152309001

Ansök till kursen

Naturkunskap 1b, 100 poäng

Kursen motsvarar innehållsmässigt Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1a2. Se innehållet i dessa kurser.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Naturkunskap 1b på Komvux:
Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, ISBN: 9789152309001

Ansök till kursen

Naturkunskap 2, 100 poäng

I kursen Naturkunskap 2 får du lära dig om grundläggande kemi för att öka din förståelse för hur och varför kemiska reaktioner sker med utgångspunkt i vardagen. Ett stort område i kursen är människans anatomi och fysiologi där cellen är vår minsta byggsten. Evolutionen behandlas utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, det vill säga att det finns inget syfte eller mål bara olika drivkrafter för att komma fram till dagens världsbild. Du får lära dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Naturkunskap 2 på Komvux:
Lundegård med flera: Naturkunskap 2, ISBN: 9789152320778

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04