Övriga yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Enköping har möjlighet att köpa in gymnasiala yrkesutbildningar från andra kommuner, både på distans och med lektionsupplägg.

Yrkesutbildningar i Västerås

Du hittar information om kursstarter och hur du ansöker i deras webbansökan, på länken nedan.

Yrkesutbildningar i Västerås

Yrkesutbildningar i Uppsala

Du hittar information om kursstarter och hur du ansöker i deras webbansökan, på länken nedan.

Yrkesutbildningar i Uppsala

Yrkesutbildningar i regionen

I regionkatalogen finns utbildningar som ordnas i våra grannkommuner. Du hittar information om kursstarter och hur du ansöker vid varje utbildning.

Yrkesutbildningar i regionen, Upplandskommuner i samverkanPDF (pdf, 2 MB)

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Satsningen på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Även du som har en gymnasieutbildning kan söka en yrkesutbildning, men vårt uppdrag är att prioritera dem med kortast utbildning. Vuxenutbildningen har också begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108)

Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå än gymnasieutbildning, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).

Tänk igenom ditt val av utbildning, du beviljas endast EN yrkesutbildning.

Om du har frågor om yrkesutbildning, är du välkommen att boka tid med en studievägledare.

Ansökan till en annan kommun, med bifogade dokument

När du vill göra en ansökan till en yrkesutbildning i en annan kommun, så fyller du i den aktuella kommunens ansökningsblankett eller webbansökan. Du blir sedan uppmanad att lämna in din ansökan i din hemkommun, Enköping.

Det här behöver du bifoga till din ansökan:

  • Godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper. Olika utbildningar har olika förkunskapskrav. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
  • Ett personligt brev där du berättar om varför du söker utbildningen. Har du någon erfarenhet inom yrket?
  • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
  • Om din ansökan gäller en förarutbildning, ska du bifoga en kopia av körkort och körkortstillstånd för sökt förarbehörighet.

Lämna in ansökan till receptionen på Komvux i Enköping. Vi behöver ha din ansökan minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och skicka den till den andra kommunen.

Vad händer med din ansökan?

När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om Enköpings kommun står för utbildningskostnaden.

Sedan skickar vi din ansökan till den andra kommunen. Det är de som ansvarar för att göra antagningen till utbildningen. De kommer sedan att meddela dig om du har antagits till utbildningen.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04