Praktisk trädgårdsutbildning

Vill du ha ett yrke där du får vara ute i naturen och arbeta med kroppen? Då är vår praktiska trädgårdsutbildning något för dig.

Info om utbildningen

Utbildningen är skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Det är vuxenutbildningen som ordnar utbildningen i samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping. Utbildningen är på gymnasienivå, men undervisningen kommer att vara i Yrkeshögskolans lokaler på Linbanegatan och ute i närområdet, bland annat i Vallby.

Utbildningen pågår som heltidsstudier i 50 veckor och den innehåller 1000 poäng. September 2019 till augusti 2020. Inom vuxenutbildningen sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. 

Lektionerna pågår cirka 4 dagar per vecka och 1 dag för självstudier.

Du betalar själv för kurslitteraturen, men utbildningen är gratis. Du behöver ha kläder för utomhusarbete. Om du behöver ekonomiskt stöd, kan du söka studiebidrag och lån från CSN.

Informationsblad om utbildningen PDF (pdf, 549 kB)

Förlängd ansökningstid! Ansök senast: 29 augusti

Studiestart: 2 september 2019

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du chans att göra minst 9 veckors praktik i utbildningen hos oss. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta ute på olika arbetsplatser. Praktiken är fördelad över studieperioden.

Möjliga yrken efter utbildningen

  • Parkarbetare
  • Kyrkogårdsarbetare
  • Växtbutiksbiträde: inriktning plantskoleväxter
  • Trädgårdsarbetare: inriktning skötsel och anläggning
  • Plantskolearbetare
  • Maskinförare: inriktning trädgårdsmaskiner
  • Fastighetsskötare: inriktning uteskötsel
  • Anläggningsarbetare: inriktning växthantering

Det här behöver du bifoga i din ansökan

  • Kopior av betyg, som styrker att du har rätt förkunskaper: betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande/grundskolenivå. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
  • Kopior av ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar inom branschen.

Lämna din ansökan i receptionen hos Komvux på Korsängsgatan 12 i Enköping.

Har du inte möjlighet att lämna din ansökan i receptionen kan du posta den till Komvux, Box 921, 745 25 Enköping.

Ansökan till Praktisk trädgårdsutbildningPDF (pdf, 108 kB)

Vad händer med din ansökan?

När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om du blir antagen till utbildningen. Om många söker till utbildningen, måste antagningsenheten göra ett urval. Vuxenutbildningens uppdrag är att prioritera de med kort tidigare utbildning. Antagningen görs i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108). Du kommer att få meddelande via e-post om du blir antagen till utbildningen eller inte.

Mer information

Boka gärna ett besök hos en studievägledare på Komvux i Enköping för mer information om yrkesutbildningen.

Kontaktuppgifter studievägledarna

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04