Samhällsvetenskap

Vi har kurser inom samhällsvetenskap som handlar om filosofi, historia, religion och samhällskunskap.

Filosofi 1, 50 poäng

Filosofi är inte en lära utan en aktivitet. Aktiviteten handlar om att diskutera och analysera de eviga frågorna om kunskap, verklighet, moral och existens. Under kursen kommer vi titta på frågor om vad det innebär att ha kunskap om någonting, olika sätt att se på den verklighet vi lever i och olika sätt att se om en handling är moraliskt rätt eller fel på en grundläggande nivå.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Filosofi 1 på Komvux:
Alm, Nordström: Gula idéer sover lugnt. ISBN: 9789127423510

Ansök till kursen

Historia 1b, 100 poäng

En översikt av de historiska epokerna från forntid till 1700-talet, 1800-talets och 1900-talets industrialisering, demokratiutveckling samt bland annat kolonialism och konflikter. Tolka och värdera historiska källor samt hur historia har använts och används i olika syften (historiebruk).

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Historia 1b på Komvux:
Nyström med flera: Perspektiv på historien 1b, ISBN: 9789140674449

eller Perspektiv på historien 1b, interaktiv elevbok (12 mån.), ISBN: 9789140679888

Ansök till kursen

Internationella relationer, 100 poäng

I kursen kommer vi titta på hur individer och länder påverkas av att leva i en global värld. Vidare kommer vi att titta på hur 1900-talets historia, med två världskrig, påverkar olika länder idag och ländernas relationer till varann. Många länder väljer att samarbeta i olika organisationer, till exempel FN, EU och olika försvarsallianser medans andra står utanför. Hur påverkas världens länder av de internationella organisationerna idag? Under kursen kommer vi också titta på olika krig och konflikter som pågår nu och hur olika aktörer samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Kursen kommer också belysa de internationella organisationernas roll i den internationella politiken och hur väl de mänskliga fri- och rättigheterna garanteras i olika länder.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Samhällskunskap 1a2, 1b eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Internationella relationer på Komvux:
Wolling: Internationella relationer- utblickar och insikter, ISBN: 9789144118246

Ansök till kursen

Religionskunskap 1, 50 poäng

Världsreligionerna, bland annat kristendomen. Jämföra gudssyn och människosyn i olika livsåskådningar samt hur olika grupper tolkar det religiösa budskapet på olika sätt. Olika etiska modeller (hur kan man bedöma vad som är rätt ur moralisk synvinkel) och kunna använda dessa i ett resonemang kring ett moraliskt problem.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Religionskunskap 1 på Komvux:
Franck: Lika och unika, elevbok med webbdel, ISBN: 9789144051864

Ansök till kursen

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng

Du lär dig om politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Du får kunskap om massmediers och informationsteknikens roll och möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen. Du får fördjupad kunskap i att analysera samhällsfrågor och använda samhällsvetenskapliga begrepp.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Samhällskunskap 1a2 på Komvux:
Arit med flera: Exposé 1 och 2, ISBN: 9789147103584

Ansök till kursen

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Du lär dig om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. I kursen bearbetas de mänskliga rättigheterna och hur de förhåller sig till stat och individ. Du får kunskap om massmediers och informationsteknikens roll och möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen. Efter kursen ska du ha förmåga att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp samt kunna kritiskt bearbeta information.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Samhällskunskap 1b på Komvux:
Arit med flera: Exposé 1 och 2, ISBN: 9789147103584

Ansök till kursen

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Du lär dig om nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar samt hur detta har påverkat individer, grupper och samhällsstrukturer. Vi analyserar komplexa samhällsfrågor och tolkar och värderar information från olika medier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Samhällskunskap 1b eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Samhällskunskap 2 på Komvux:
Arit med flera: Exposé 1 och 2, ISBN: 9789147103584

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04