Svenska för invandrare (Sfi)

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Allmän info om sfi

Det finns två olika sätt att läsa sfi i Enköping:

  • Du kan studera med lärare på dagtid.
  • Du kan studera självständigt på distans och träffa lärare en kväll per vecka. För att studera på denna kursen måste du ha läst sfi tidigare och kunna kommunicera med din lärare på svenska.

Innan du kan börja läsa sfi

För att läsa sfi måste du bo i Enköpings kommun och ha ett svenskt personnummer eller vara EU-medborgare.

Om du har barn måste barnet ha börjat på förskolan (eller annan barnomsorg), så att du kan gå i skolan varje dag.

Du kan studera sfi på heltid eller studera på deltid och arbeta/praktisera samtidigt. Det finns också möjlighet att studera på distans med handledning.

Du ansöker till sfi genom att fylla i en blankett.

Blankett - Ansök till sfi

Tänk på att fylla i all information:

  • Hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? Totalt antal år.
  • Har du läst sfi i någon annan stad? Skriv staden, hur lång tid du studerade där och om du fått något betyg.
  • Om du har betyg ska du skicka dem i din sfi-ansökan.

Du får ett brev när du kan börja läsa sfi. Brevet kommer senast 3 månader efter att du lämnat in din ansökan. Om du inte har läst sfi tidigare, kommer du att börja i en introduktionsgrupp.

Det är viktigt att du studerar aktivt och utvecklar dina kunskaper. Om du inte kommer på lektionerna eller om du inte gör framsteg i kursen, så kommer du att bli utskriven och får sluta sfi.

När du börjat läsa sfi

Du börjar läsa på en av tre nivåer. A, B eller C beroende på din studiebakgrund.

Varje nivå har fyra delar; läsa, skriva, höra och tala. När din lärare bedömer att du är godkänd på alla delar, får du betyg för kursen och kan byta grupp eller vara klar med sfi.

Nivåerna B, C och D avslutas också med ett nationellt prov, som genomförs flera gånger under terminen.

Efter sfi

Om du vill studera efter sfi, kan du läsa kurser på grundläggande nivå. Du kan läsa kurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Efter de grundläggande kurserna kan du läsa gymnasiekurser på Komvux eller söka yrkesutbildningar. Du kan boka tid hos studievägledarna för att få veta mer om vad som gäller för dig.

För dig som har etableringsersättning

Arbetsförmedlingen har hand om etableringsersättningen som kan betalas ut till nyanlända, under två år. För att få ersättningen måste du delta i någon aktivitet som arbetsförmedlingen erbjuder. Sfi är en sådan aktivitet. Du kan också prata med arbetsförmedlingen om de kan ordna en yrkeskurs eller praktik på en arbetsplats.

Du kan fortsätta att läsa sfi även efter att etableringsersättningen tagit slut.

Studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Du kan inte få ersättning/studiemedel från CSN när du läser sfi.

Om du börjar läsa kurser på grundläggande nivå, kan du ansöka om ersättning från CSN.

Frånvaro/sjukanmälan

När du är sjuk eller har sjukt barn ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen på e-post eller på vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Tänk på att höra av dig varje dag som du inte kan komma till skolan. Var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Kontakta även Arbetsförmedlingen:

Anmäl sjukfrånvaro/vård av barn första dagen till Arbetsförmedlingen genom att skicka e-post till din handläggare eller ringa något av följande nummer:

svenska 0771-416 416, arabiska 0771-860 101, persiska 0771-860 102, ryska 0771-860 105, somaliska 0771-860 103, tigrinja 0771-860 104. För all annan frånvaro ska du i förväg begära ledigt hos Arbetsförmedlingen. 

Mer information

Utbildning i svenska för invandrare på Skolverkets webbplats

Sfi dagtid med lärare

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter. Du får låna böcker på skolan. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. I datasalen arbetar du självständigt på den nivå du befinner dig med olika språkprogram som finns på datorerna och på Internet.

Du har lektioner 15-20 timmar per vecka tillsammans med dina lärare. Du behöver också göra uppgifter hemma för att träna på språket.

Informationsblad om Sfi - Komvux Enköping (pdf, 1.1 MB)

Sfi självstudier distans

Vi erbjuder sfi-undervisning på distans, med träffar varje torsdag.

Varje torsdag, klockan 17 - 20, träffar du din lärare. Ni går igenom dina uppgifter. Du kan ställa frågor och få förklaringar. Du får sedan nya uppgifter till nästa torsdag.

För att läsa sfi på distans måste du

  • kunna kommunicera med dina lärare på lätt svenska
  • ha tillgång till dator med Internet
  • studera hemma
  • kontakta läraren om du har frågor
  • meddela om du inte kan komma på torsdagen.

Informationsblad om Sfi på distans - Komvux Enköping (pdf, 911.4 kB)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04