Svenska som andraspråk

Du kan studera svenska som andraspråk på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i svenska som andraspråk från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i svenska som andraspråk från gymnasiet.

Allmän info om kurserna

Svenska som andraspråk kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Grundläggande svenska som andraspråk, 700 poäng

Om du efter avslutade Sfi-studier vill studera mer svenska är det här en lämplig kurs. Du får fortsätta att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i tal och skrift. Du lär dig med hjälp av hörövningar och textläsning som följs av diskussioner och skrivuppgifter. Du får även fördjupad kunskap om grammatik och språkriktighet samt större kunskap om det svenska samhället och den svenska kulturen. Kursen består av fyra delkurser.

Rekommenderade förkunskaper: Sfi - D.

Mer information på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Grundläggande sva på Komvux:
Asker: Grundhjulet (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-2798-2

Holm, Asker: Grundhjulet – Övningsbok i grammatik (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-3346-4

Under kursens gång: En skönlitterär bok i samråd med läraren (pocket cirka 100kr)

Ansök till kursen

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

I svenska som andraspråk 1 får du arbeta med svenska språket genom att läsa olika slags texter, till exempel informerande, argumenterande och berättande texter. Du tränar talet genom samtal, diskussioner och muntliga presentationer. Du tränar vidare på att anpassa ditt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Dessutom läser du om språklig variation och vad som är typiskt för tal- och skriftspråk.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen SVA 1 på Komvux:
Markstedt och Löwenhielm: Svenska impulser 1 SVA, ISBN: 978-91-523-4572-6

Ansök till kursen

Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

I svenska som andraspråk 2 ingår utredande och argumenterande skriftlig och muntlig framställning. Du kommer också att analysera skönlitterära texter och träna på svenska språkets uppbyggnad och ordförråd i olika kommunikationssituationer. Du får dessutom lära dig om språksläktskap, minoritetsspråk och språkliga variationer i svenskan. Du tränar vidare på att reflektera över din egen språkanvändning och jämföra svenska med det egna modersmålet.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen SVA 2 på Komvux:
BRUS handboken, andra upplagan, ISBN: 9789127423794

En skönlitterär bok som bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

Ansök till kursen


Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04