Svenska

Du kan studera svenska på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i svenska från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i svenska från gymnasiet.

Allmän info om kurserna

Svenska kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Kurser på gymnasienivå finns bara som distanskurser.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Grundläggande svenska, 700 poäng

För dig som vill förbättra, fördjupa eller skaffa kunskaper i svenska motsvarande högstadiets nivå. Du får träna på främst språkriktighet, skrivande och lästeknik. Grammatik och viss litteraturkunskap ingår. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Grundläggande svenska på Komvux:
Asker: Grundhjulet (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-2798-2

Holm, Asker: Grundhjulet – Övningsbok i grammatik (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-3346-4

Under kursens gång: En skönlitterär bok i samråd med läraren (pocket cirka 100kr)

Ansök till kursen


Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04