Svenska

Du kan studera svenska på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i svenska från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i svenska från gymnasiet.

Grundläggande svenska, 700 poäng

För dig som vill förbättra, fördjupa eller skaffa kunskaper i svenska motsvarande högstadiets nivå. Du får träna på främst språkriktighet, skrivande och lästeknik. Grammatik och viss litteraturkunskap ingår. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Grundläggande svenska på Komvux:
Lengqvist med flera: Svenska för vuxna - handbok, ISBN: 9789121178720

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna – arbetsbok, ISBN: 9789121178713

Ansök till kursen

Svenska 1, 100 poäng

I svenska 1 får du arbeta med muntlig framställning, den retoriska arbetsprocessen och att skriva texter av olika slag. Du tränar språkriktighet, grammatik och ordkunskap. Du får lära dig att argumentera, muntligt och skriftligt. Du arbetar med grundläggande källkritik och citat- och referatteknik. Du får läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer samt centrala motiv i teater, film och andra medier. Dialekter och språklig variation samt skillnader mellan formellt och informellt språkbruk ingår också i kursen.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Grundläggande svenska eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Svenska 1 på Komvux:
Jansson, lvander: Handbok i Svenska språket, ISBN: 9789147104208

Hosseini: Tusen strålande solar, ISBN: 9789170017049

Ansök till kursen

Svenska 2, 100 poäng

Litteraturstudier i ett historiskt perspektiv. Analys av skönlitterära verk från olika epoker. Muntlig och skriftlig framställning av argumenterande karaktär. Sammanställa olika källor i skriftlig form och att använda referatteknik och att formulera sig på ett sammanhängande och varierat sätt. Språksituationen i Norden och analys av det svenska språkets uppbyggnad.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Svenska 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Svenska 2 på Komvux:
Jansson: Levande texter, ISBN: 9789121211045

Jansson: Den levande litteraturen, ISBN: 9789121211038

Jansson, Levander: Handbok i Svenska språket, ISBN: 9789147104208

Ansök till kursen

Svenska 3, 100 poäng

Skriva texter av vetenskaplig karaktär och kunskaper om de krav som ställs på denna texttyp. Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning som bygger på denna. Litteraturstudium inom ett valt tema och tillämpning av litteraturvetenskapliga begrepp. Det svenska språkets utveckling genom historien och hur släktskapsförhållande till andra språk.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Svenska 3 på Komvux:
Jansson: Den levande litteraturen, ISBN:9789121211038

Jansson, Levander: handbok i Svenska språket, ISBN: 9789147104208

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04