Kurslitteratur på Komvux

På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. Här ser du vilka böcker du ska köpa, när du studerar på Komvux i Enköping.

Grundläggande engelska

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet. Efter kursstarten behöver du även beställa elevwebben för den delkurs som du ska läsa.

Delkurs 1 och 2
Dalin, Hanson: Stepping Stone Delkurs 1 och 2, elevbok, 4:e uppl (2017), ISBN: 9789140695871

Delkurs 3
Dalin, Hanson, Tuthill: Stepping Stone Delkurs 3, elevbok, 4:e uppl (2017), ISBN: 9789140695963

Delkurs 4 (på Hermods i Period 4, klicka på Kurslitteratur på Hermods)

Grundläggande matematik

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

Grundläggande svenska

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna - handbok, ISBN: 9789121178720

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna – arbetsbok, ISBN: 9789121178713

Grundläggande svenska som andraspråk

Asker: Grundhjulet (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-2798-2

Holm, Asker: Grundhjulet – Övningsbok i grammatik (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-3346-4

Under kursens gång: En skönlitterär bok i samråd med läraren (pocket cirka 100kr)

Engelska 5

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121014

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121021

J. D. Salinger: The Catcher in the Rye, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Engelska 6

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121076

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121083

George Orwell: Animal Farm, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Lexikon som inkluderar både Engelska/Svenska och Svenska/Engelska.

Filosofi 1

Alm, Nordström: Gula idéer sover lugnt. ISBN: 9789127423510

Internationella relationer

Wolling: Internationella relationer- utblickar och insikter, ISBN: 9789144118246

Matematik 1b/1c

Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Matematik 2a

Viklund med flera: Matematik 2a BLÅ, ISBN: 9789152317358

Matematik 2b/2c

Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Matematik 3b/3c

Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c Vux, ISBN: 9789152321058

Naturkunskap 1b

Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, ISBN: 9789152309001

Religionskunskap 1

Franck: Lika och unika, elevbok med webbdel, ISBN: 9789144051864

Svenska 3

Jansson: Den levande litteraturen, ISBN:9789121211038

Jansson, Levander: handbok i Svenska språket, ISBN: 9789147104208

Svenska som andraspråk 1

Åström: Språkporten Svenska som andraspråk 123 (elevpaket bok + digital produkt), ISBN: 9789144079172

Svenska som andraspråk 2

Åström: Språkporten Svenska som andraspråk 123 (elevpaket bok + digital produkt), ISBN: 9789144079172

Under kursens gång: En skönlitterär bok som bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04