Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg på en betygssatt kurs, kan du göra en särskild prövning.

Särskild prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Komvux i Enköping erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud med lärarledda lektioner i på plats. Inte distanskurserna. Se länken: Länk till våra kurser

Du kan inte få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du gör en prövning.

Om du studerar på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen. Vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

Komvux bestämmelser om särskild prövning.

Anmälan och betalning

Sista dag för anmälan till prövning under höstterminen är 31 augusti.
Du kan anmäla dig mellan den 1 augusti och den 31 augusti.

Sista dag för anmälan till prövning under vårterminen är 31 januari.
Du kan anmäla dig mellan den 1 januari och den 31 januari.

Avgiften för prövningar är 500 kr per kurs. Prövningen är avgiftsfri för dig som läst aktuell kurs inom den kommunala vuxenutbildningen och fått betyget F. Du kan inte göra prövning i en kurs om du samtidigt läser kursen på Komvux.
Betala inte in avgiften innan du har fått en bekräftelse från Komvux. Betalningen skall vara bokförd senast 14 dagar efter sista anmälningsdag för att du skall få utföra prövningen.

Det är begränsat antal platser per ämne, så anmäl dig i god tid!

Bifoga alltid ditt betyg med anmälan, annars anses inte ansökan fullständig.

Anmälningsblankett särskild prövning

Betalning av prövning

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux.
Ange ditt namn och att det gäller prövning och ämne du vill göra prövning i.
Exempel: "Anna Svensson, prövning engelska 5".

Obs! Betala inte in avgiften innan du har fått en bekräftelse från Komvux!

Efter anmälan

När anmälan och betalningen är klar, kommer du att få ett mejl om vem som är din lärare. Du är då ansvarig för att ta kontakt med läraren för ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen.
Vid varje prövning ska du kunna legitimera dig.

Kom ihåg att meddela skolan om du inte ska genomföra prövningen.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig. Vi skickar in betyg till antagningens betygsdatabas ett par dagar före sista kompletteringsdag.