Prövning i matematik

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Grundläggande matematik

Kurskod: MATGR2

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov, som tillsammans utgör en helhet vid
bedömningen. Proven genomförs vid två olika tillfällen. För att bli godkänd på prövningen krävs deltagande och tillfredsställande resultat på både det skriftliga och muntliga provet.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet har tre delar, en del utan miniräknare och två delar med miniräknare.

Muntligt prov

Tid för det muntliga provet bokas i samband med det skriftliga resultatet förmedlas.

Litteratur

Prövningen görs utifrån styrdokumenten (se Skolverkets hemsida, välj Kursplaner och betyg).
Det betyder att varje lärobok för vuxenutbildningen som motsvarar det centrala innehållet för
delkurs 1-4 är användbar.

På Komvux i Enköping använder oss av CordaNova delkurs 1-4 av Ragnar Danielsson,
Bengt Löfstrand, Gert Gabrielsson (Glerups utbildning AB)

Andra böcker som vanligtvis används inom vuxenutbildningen är:
Matematik 3000 för grundläggande vuxenutbildning (Natur och Kultur)
Matematik inför Gy Holmström, Smedhamre, Sjunnesson (Liber)

Om du siktar mot ett betyg över E är det lämpligt att läsa två olika böcker parallellt och
jämföra deras framställning och förklaringar för att få en djupare förståelse.

Övrig information

För att få en uppfattning om hur det skriftliga provet kan se ut, kan det även vara lämpligt att
studera tidigare nationella prov. Dessa finns att hämta på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Information om Muntligt prov vid prövning i matematik

Enligt Skolverkets styrdokument, det vill säga kursmål och betygskriterier, ska betygen grunda sig på
såväl skriftliga som muntliga prestationer. Detta är skälet till att prövningen består av både ett
skriftligt och ett muntligt prov.

Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll som det skriftliga provet men du ska
presentera dina problemlösningar och resonemang muntligt istället för skriftligt.
Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen
så att betyg kan sättas. Skolverkets styrdokument finns på Skolverkets hemsida.

Prövning - Matematik 1a, 1b, 1c

Kurskod: MATMAT01a, MATMAT01b, MATMAT01c

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov, som tillsammans utgör en helhet vid
bedömningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet har tre delar, en del utan miniräknare och två delar med miniräknare.

Muntligt prov

Tid för det muntliga provet bokas i samband med det skriftliga resultatet förmedlas.

Litteratur

Prövningen görs utifrån styrdokumenten (se Skolverkets hemsida, välj Kursplaner och betyg).
Det betyder att varje lärobok för gymnasieskolans/vuxenutbildningens kurs 1, med inriktning
mot det spår du ska pröva (alltså 1a eller 1b eller 1c), är användbar.

På Komvux i Enköping använder oss av Matematik origo av Szabo, Larsson, Viklund m.fl..
(Sanoma utbildning) i matematik 1b och matematik 1c. I matematik 1a används Matematik 1a
VUX av Viklund, Gustafsson och Norberg (Sanoma utbildning).

Andra böcker som vanligtvis används inom vuxenutbildningen är:
Matematik 5000 av Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne(Natur och Kultur)
Matematik Ma av Holmström, Smedhamre, Sjunnesson (Liber)

Om du siktar mot ett betyg över E är det lämpligt att läsa två olika böcker parallellt och
jämföra deras framställning och förklaringar för att få en djupare förståelse.

Övrig information

För att få en uppfattning om hur det skriftliga provet kan se ut, kan det även vara lämpligt att
studera tidigare nationella prov. Dessa finns att hämta på http://www.skolverket.se , (klicka
dig fram via "Innehåll a-ö, gamla nationella prov”).

Information om Muntligt prov vid prövning i matematik

Enligt Skolverkets styrdokument, det vill säga kursmål och betygskriterier, ska betygen grunda sig på
såväl skriftliga som muntliga prestationer. Detta är skälet till att prövningen består av både ett
skriftligt och ett muntligt prov.

Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll som det skriftliga provet men du ska
presentera dina problemlösningar och resonemang muntligt istället för skriftligt.
Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen
så att betyg kan sättas. Skolverket styrdokument finns på http://www.skolverket.se

Prövning - Matematik 2a, 2b, 2c

Kurskod: MATMAT02a, MATMAT02b, MATMAT02c

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov, som tillsammans utgör en helhet vid
bedömningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet har tre delar, två delar utan miniräknare, varav en ska lämnas med enbart
svar och en med fullständiga redovisningar, och en del med miniräknare, där alla uppgifter
ska lämnas med fullständiga redovisningar.

Muntligt prov

Tid för det muntliga provet bokas i samband med det skriftliga.

Litteratur

Prövningen görs utifrån styrdokumenten (se Skolverkets hemsida, välj Kursplaner och betyg).
Det betyder att varje lärobok för gymnasieskolans/vuxenutbildningens kurs 2, med inriktning
mot det spår du ska pröva (alltså 2a eller 2b eller 2c), är användbar.

På Komvux i Enköping använder oss av Matematik origo av Szabo, Larsson, Viklund mm
(Sanoma utbildning)
Andra böcker som vanligtvis används inom vuxenutbildningen är:
Matematik 5000 av Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne(Natur och Kultur)
Matematik Ma av Holmström, Smedhamre, Sjunnesson (Liber)

Om du siktar mot ett betyg över E är det lämpligt att läsa två olika böcker parallellt och
jämföra deras framställning och förklaringar för att få en djupare förståelse.

Övrig information

För att få en uppfattning om hur det skriftliga provet kan se ut, kan det även vara lämpligt att
studera tidigare nationella prov. Dessa finns att hämta på http://www.skolverket.se, (klicka
dig fram via "Innehåll a-ö, gamla nationella prov”).

Information om Muntligt prov vid prövning i matematik

Enligt Skolverkets styrdokument, det vill säga kursmål och betygskriterier, ska betygen grunda sig på
såväl skriftliga som muntliga prestationer. Detta är skälet till att prövningen består av både ett
skriftligt och ett muntligt prov.

Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll som det skriftliga provet men du ska
presentera dina problemlösningar och resonemang muntligt istället för skriftligt.
Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen
så att betyg kan sättas. Detta skickas sedan hem till dig, i regel inom en vecka efter det
muntliga provet. Skolverket styrdokument finns på http://www.skolverket.se