Prövning i svenska

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Grundläggande svenska

Delkurs 2, 3 och 4

Uppgifter, tid och plats

När du har lämnat in anmälan om att göra prövning och betalat avgiften, tar du kontakt med läraren. Då berättar läraren om tid, plats och mer information om uppgifterna du ska göra.

Länk till Skolverkets information om innehåll och krav

Prövning i Grundläggande svenska

Prövningen består både av hemuppgifter och ett provtillfälle. Vid provtillfället ska du läsa, skriva och samtala. Prövningen består av tre obligatoriska moment: läsa, skriva och tala.

Prövningen har lite olika innehåll beroende på om du prövar delkurs 2, 3 eller 4. Till exempel läser man olika böcker på de olika delkurserna. Men alla delkurser har läsa, skriva och tala som obligatoriska moment i prövningen.

Betyget grundas på hela prövningen och du måste klara alla delar av betyget. Du måste få godkänt på läsa, skriva och tala, för att få godkänt betyg.

Läsa

Läraren ger dig en bok du ska läsa hemma. Du ska svara på frågor till boken. Senare ska du skriva en bokrecension, samt ha samtal med läraren om boken.

Skriva

Innan provet ska du skriva och lämna in tre texter:

  • En sammanfattning
  • En argumenterande text (med källhänvisning)
  • En bokrecension

På provet ska du skriva en text:

  • En resonerande text (med källhänvisning)

Alla texter skickas till Urkund för kontroll av plagiat/fusk. Om misstänkt plagiat upptäcks i någon av deluppgifterna får du inte betyg. Misstänkt plagiat = underkänt.

Att tänka på

  • Alla texter måste ha en bra struktur, följa genren i fråga och hålla en språklig nivå som gör att texten till största del är begriplig.
  • Använd inte slang och förkortningar när du skriver.
  • Undvik upprepningar.
  • Läs noga igenom dina texter och bearbeta dem några gånger innan du lämnar in dem.

Tala

Innan provet ska du spela in en videofilm där du gör en muntlig presentation.
Vid provtillfället ska du ha samtal med läraren om boken du har läst, och besvara frågor som läraren ställer.