Studievägledning

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan boka tid med en studie- och yrkesvägledare (syv) på Komvux. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. 

Har du frågor till en studievägledare?

 • Du kan skicka e-post till studievägledarna, på en gemensam e-postadress: syv.komvux@enkoping.se
 • Du kan ringa till en studievägledare under telefontiderna, på ett gemensamt telefonnummer 0171-62 72 50.
  tisdagar, klockan 13.15-14.15 (inställd den 17 september)
  onsdagar, klockan 13.15-14.15
  torsdagar, klockan 11-12
 • Du kan besöka Komvux på Korsängsgatan 12, receptionen på plan 2 och ställa kortare utbildningsfrågor till en studievägledare. "Fråga syv" finns i receptionen:
  måndagar klockan 10 - 11
 • Inför sista ansökningsdag till kurser på Komvux och distans har Komvux kvällsöppet onsdagen den 18 september mellan klockan 16 och 18. Du träffar studievägledare och kan få hjälp med webbansökan.
 • Måndagen den 23 september är sista ansökningsdag till kurser på Komvux och distans! Om du har frågor finns studievägledare i receptionen mellan klockan 8 och 14 (lunchstängt kl 12-13).

Boka tid för samtal

Om du behöver mer tid för studie- och yrkesvägledning för att till exempel planera för vidare studier eller planera inför slutbetyg eller examen, bokar du tid hos en studievägledare. Det gör du genom något av ovan kontaktsätt.

Kom ihåg att ta med dina betyg, tänk också på att undvika parfym och andra starka dofter!

Om du inte kan komma på den bokade tiden - ring till Kontaktcenter, telefonnummer 0171-62 50 00 eller skicka e-post till syv.komvux@enkoping.se.

Vad kan en studievägledare hjälpa till med?

Valen blir i dag allt fler och viktigare och kan kännas svåra att strukturera på egen hand. En god självkännedom och en bred kunskap om omvärlden är viktigt för att du ska få ett bra beslutsunderlag. Till studievägledaren kan du vända dig om du vill ha hjälp med att strukturera dina tankar och frågor.

Studievägledaren svarar på frågor som handlar om:

 • kartläggning av dina tidigare utbildningar
 • val av yrke eller byte av yrke
 • validering och prövning
 • antagnings- och behörighetsregler
 • information om yrken och arbetsmarknad
 • planering av dina studier mot till exempel en examen.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

 • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
 • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan. 

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04