Viktig information om Slutbetyg

Har du ett Samlat betygsdokument? Ta chansen nu och läs till ett Slutbetyg. Efter den 1 juli 2021 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar.

Ny information från regeringen

Regeringen har beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. Alltså en förlängning med ett år, på grund av den rådande coronakrisen.

  • Du som har läst på gymnasiet när det var betygssystem G-MVG och inte fått en examen har fram till 1 juli 2021 på dig att läsa kurser för att sedan begära ut ett Slutbetyg. Det räcker inte med ett Samlat betygsdokument för att söka till vidare studier.
  • Du som redan har läst på Komvux men inte begärt ut ett Slutbetyg behöver också göra det senast 1 juli 2021 för att kunna ansöka till högskola/universitet eller andra studier.

Varför ta ut ett Slutbetyg?

  • Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yrkeshögskoleutbildningar.
  • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning.
  • Det är en värdehandling i din framtid.

Hur ansöker du? Vilka kurser ska du läsa?

Du ansöker hos Komvux i Enköping. För att du ska läsa rätt kurser, så är det viktigt att du först träffar en studievägledare för planering. Studievägledarna har en gemensam e-postadress: syv.komvux@enkoping.se

Om du studerar på minst halvtid kan studierna finansieras med ersättning från CSN. www.csn.se

Nya regler efter den 1 juli 2021

Efter den 1 juli byter dokumentet Slutbetyg namn, och delvis innehåll, till Gymnasieexamen. Detta innebär att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett Samlat betygsdokument i din Gymnasieexamen. Det finns även andra vägar att nå grundläggande behörighet till högskolan. Kontakta studievägledarna om förutsättningarna för dig.