Kontakt

Karta

Hitta till Komvux, Lärvux, Sfi på Korsängsgatan 12.


Expedition / reception Komvux

Besöksadress: Korsängsgatan 12, hus B.

Ordinarie öppettider på Komvux: måndag - fredag klockan 7.30 - 11.30 och klockan 12 - 13.

Skolan är öppen för elever klockan 7.30 - 16.

0171-62 53 77 Expeditionen, telefontid tisdag-torsdag 13.15-14.15. Övrig tid hänvisar vi till Kontaktcenter.
Obs! telefontiden är inställd tisdagen den 17 september.

0171 - 62 50 00 Kontaktcenter
0171 - 370 68 Fax

Postadress: Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping

Vaktmästare Timo Saukkila, timo.saukkila@enkoping.se

Gemensamma e-postadresser

Anmäla frånvaro, sjukanmälan: franvaro.komvux@enkoping.se

Fråga om studieintyg, betyg med mera: expedition.komvux@enkoping.se

Fråga studie- och yrkesvägledare: syv.komvux@enkoping.se

Antagningsenheten: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Skolledning för vuxenutbildningen

Verksamhetschef vuxenutbildningen
Viveca Ehrning
viveca.ehrning@enkoping.se
0171-62 50 13

Rektor Komvux
Lena Örn
lena.orn@enkoping.se
0171-62 54 03

Studievägledare

Studievägledarna har en gemensam e-postadress: syv.komvux@enkoping.se och ett gemensamt telefonnummer 0171-62 72 50 som är öppet under telefontiderna:

  • tisdag klockan 13.15-14.15 (inställd den 17 september)
  • onsdag klockan 13.15-14.15
  • torsdag klockan 11-12

Kontaktvägar till studievägledare

Lärare

Om du har en fråga till lärare på Sfi, kontakta arbetslagsledare Anita Varga på e-post anita.varga@enkoping.se

Om du har en fråga till lärare på Komvux eller Lärvux, kontakta receptionen på e-post expedition.komvux@enkoping.se

Anmäl frånvaro/sjukanmäl

Telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Anmäl varje dag som du inte kan komma till skolan. Detta gör du antingen via e-post eller via telefon. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Ordinarie öppettider i receptionen: måndag - fredag klockan 7.30 - 12.30.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Synpunkter eller klagomål

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Komvux. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Överklaga ett beslut

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev kan överklaga vissa beslut. På Överklagandenämndens webbplats kan du läsa om vilka beslut inom vuxenutbildningen som kan överklagas.

Överklagandenämndens webbplats

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04