Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Enköping består av Komvux, Sfi, Lärvux, Vuxenutbildningscentrum och Yrkeshögskolan.

Komvux erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Kurserna har flexibla lärformer för att passa dina behov. Vi erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Vuxenutbildningscentrum (VUC) har också kurser på grundläggande nivå och teoretiska kurser på gymnasial nivå, men de är på distans. VUC har även yrkesutbildningar på gymnasial nivå, vår undersköterske- och barnskötarutbildningen är på distans. Tillsammans med Yrkeshögskolan har vi en gymnasial praktisk trädgårdsutbildning. Övriga yrkesutbildningar köps från andra kommuner.

Yrkeshögskolan har i dagsläget två utbildningar, Trädgårdsmästarutbildning och Ventilationsingenjörsutbildning.

Under 2018 har Komvux, Lärvux, VUC och Yrkeshögskolan tillsammans haft 1 417 studerande.

Eleverna har studerat inom olika skolformer så här:

  • Komvux 789 personer
  • Lärvux 11 personer
  • VUC 519 personer
  • Yrkeshögskolan 98 personer.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04