Längd och poäng

De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är mellan ett och tre år.

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från det inom högskolan. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

I tabellen kan du se yrkeshögskolepoäng i förhållande till poängsystemet på universitet och högskolor. Observera att det endast är längden på utbildningarna som redovisas, inte vilken nivå utbildningen motsvarar.


Utbildningens längd

Yrkeshögskolepoäng

Högskolepoäng

1 år

200

60

2 år

400

120

3 år

600

180

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se