Ansök om studiemedel (CSN)

Utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN.

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats