Foto på två trädgårdsmästarelever sitter ner och ler. I bakgrunden arbetar fler elever i en trädgård, foto.

Trädgårds­mästare

Vill du jobba med ett arbete i ständig utveckling, använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter där ditt intresse för växter får ta plats?

Vill du jobba med utemiljöer och gröna näringar som den gemensamma nämnaren? Då är det här utbildningen för dig.

Utbildningen till trädgårdsmästare har funnits hos Yrkeshögskolan i Enköping sedan 2003 och har väldigt gott renomé bland arbetsgivare ute i branschen. Enköping är en väletablerad park- och trädgårdsstad vilket ger stora möjligheter att studera växter i sitt sammanhang och vad de kräver för att utvecklas på bästa sätt. Utbildningen ger specialiserade kompetenser inom växtkunskap, gestaltning, beskärning och trädvård, samt skötsel och de allra flesta går ut i arbete efter examen.

Ett moment som gör vår utbildning unik är att vi sedan 2007 låter studenterna skapa en serie idéträdgårdar som examensarbete. Trädgårdarna är väldigt uppskattade och mycket välbesökta av både Enköpingsbor och turistnäring. Arbetet med trädgårdarna från idé till färdig anläggning ger studenterna värdefulla erfarenheter inför kommande yrkesroller.

Lärande i arbete (LIA)

Vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet. Under utbildningen får du även undervisning genom lärande i arbete (LIA). LIA ger dig praktisk erfarenhet och färdighet av att arbeta inom yrkesrollen ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Studiestart
1 mars 2021 (ansökan stängd)

28 feb 2022 (ansökan öppnar april 2021)

Nivå
Eftergymnasial nivå

Omfattning
400 poäng (2 år)

Studietakt
100%

Ort
Enköping

Platser
30

Kostnad
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad