Arbetssätt


Trädgårdsutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping innehåller både teori och praktik. Som en komplettering till att vara i våra egna lokaler på Linbanegatan håller vi ofta till i Enköpings vackra parker.


En stor del av arbetet som trädgårdsmästare består av traditionellt anläggnings och underhållsarbete men trädgårdsmästaren ska även kunna arbetsleda, tänka kreativt, identifiera och gestalta lösningar utefter rådande förutsättningar. Utbildningen lägger stor vikt vid både teoretisk grund, praktisk tillämpning och kreativt gestaltningsarbete för att skapa de bästa förutsättningarna till en bred kompetensbas för yrkeslivet. Kompetenser inom växtkunskap, beskärning och trädvård, skötsel, anläggning, ledarskap och gestaltning är ett urval av utbildningsmålen för en trädgårdsmästare.

Lärande i arbete (LIA)

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av 25 procent lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.