Efter utbildningen

Trädgårdsektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Efter avslutad utbildning är du utrustad med aktuell och efterfrågad yrkeskunskap som ger dig mycket goda möjligheter i arbetslivet.

Allmänhetens intresse för gröna lösningar till syfte att klara av klimatförändringar ökar ständigt, men intresset blir också allt större i takt med växande krav på hållbar ekologiskt utveckling, behov av gröna miljöer för rekreation, hälsofrämjande aspekter och vår miljö.

Efterfrågan på personal med trädgårdsutbildning i allmänhet och trädgårdsmästarutbildning i synnerhet är omfattande vilket skapar goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. 96 % av de senaste två årens avgångsklasser har jobb inom 6 månader, antingen som anställd eller egenföretagare.

Möjliga yrken efter examen

  • Trädgårdsmästare
  • Trädgårdsanläggare
  • Park- och kyrkogårdschef
  • Trädgårdsföreståndare
  • Kyrkogårdsföreståndare
  • Parkförvaltare