Förkunskaps­krav

För att bli antagen tillträdgårdsmästarutbildningen behöver du uppfylla en av följande punkter:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen


Särskilda förkunskaper för utbildningen trädgårdsmästare

För att bli antagen till trädgårdsmästarutbildningen krävs följande erfarenheter vid utvalet:

Yrkeserfarenhet

För att söka till trädgårdsmästare är yrkeserfarenhet ett särskilt förkunskapskrav. Yrkeslivserfarenheten ska omfatta minst 2 säsonger, varav lägst 4 månader per säsong inom grön näring . Har du arbetat mer än 8 månader sammanhängande inom ämnesområdet bedöms det likvärdigt. All yrkeserfarenhet ska kunna styrkas med arbetsgivarintyg, annars kommer den inte att tas med i bedömningen.

Sökande som uppfyller det särskilda förkunskapskravet kommer att ges företräde vid antagning. Däremot så kommer sökande utan sådan erfarenhet att erbjudas studier i mån av plats.

Har du tidigare yrkeserfarenhet inom arbetsledande befattning bedöms det meriterande vid urvalet men det är inget krav för ansökan. All yrkeserfarenhet ska kunna styrkas med arbetsgivarintyg.

Studier

För att söka till trädgårdsmästare gäller grundläggande behörighet enligt lag och förordning för Yrkeshögskola (2009:128 och 2009:130). I grundläggande behörighet ska dock godkänt betyg i biologi eller naturkunskap från gymnasiet ingå.

Annan utbildning inom ämnesområdet är meriterande vid urvalet och bedöms efter utbildningens längd, omfattning, innehåll och nivå, men det är inget krav för att göra en ansökan.

Kunskapsprov

Samtliga sökanden kommer att erbjudas ett frivilligt kunskapsprov i slutet av augusti och början av september varje år.  Resultatet ger möjlighet till ökat meritvärde inför antagning men deltagande är inget krav.

Du anmäler dig till kunskapsprovet via mail till: yh@enkoping.se Tänk på att du måste skickat in en ansökan för att få skriva provet.

Möjliga datum för kunskapsprov under 2020 är: 18 augusti, 20 augusti eller 10 september. Samtliga prov skrivs kl.13.00. Beräknad provtid är mellan 1 till 2 timmar.

OBS! Provtillfället den 10 september är FULLBOKAT! Nytt datum är 14 september kl.13. Anmälan enligt ovan.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Som sökande deltar du då i urvalet enligt Lagen om yrkehsögskola (2009:128) kap 3, § 4. Upp till 20 procent av de studerande kan antas på denna behörighetsgrund vid varje ansökningsomgång.

Sökande utan gymnasieexamen eller motsvarande utbildning kan även åberopa reell kompetens i samabnd med sin ansökan. Tänk på att i så fall kunna styrka dina kunskaper och färdigheter i samband med ansökan.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns för den utbildning du är intresserad av.

Urval

Urvalet baseras på om den sökande uppfyller:

  1. Grundläggande behörighet (gymnasieexamen)
  2. Särskilt förkunskapskrav arbetslivserfarenhet (8 månader)
  3. Kompletterande meritvärde för utbildning inom trädgård eller grön
    näring, arbete i arbetsledande befattning samt genomfört kunskapsprov.