Förkunskapskrav

För att bli antagen till trädgårdsmästarutbildningen behöver du uppfylla en av följande punkter.

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskilda förkunskaper för utbildningen trädgårdsmästare

Studier

För att söka till trädgårdsmästare krävs ingen särskilt behörighet utöver grundläggande behörighet enligt lag och förordning för Yrkeshögskola (2009:128 och 2009:130).

Godkänt betyg i biologi eller naturkunskap från gymnasiet är meriterande vid urvalet.

Även utbildning inom ämnesområdet bedöms meriterande vid urvalet. 

Yrkeserfarenhet

Ingen tidigare yrkeserfarenhet krävs men bedöms meriterande om den är inom ämnesområdet eller inom arbetsledande befattning. Yrkeserfarenhet ska kunna styrkas med arbetsgivarintyg.

Kunskapsprov

Samtliga sökanden kommer att erbjudas ett frivilligt kunskapsprov i slutet av augusti och början av september.  Resultatet ger visst meritvärde inför urvalet till antagning.

Datum för kunskapsprov är:

  • 23 augusti kl. 09.00
  • 23 augusti kl. 13.00
  • 13 september kl. 09.00
  • 13 september kl. 13.00
  • 17 september kl 13.00

Du anmäler dig till kunskapsprovet via mail till: yh@enkoping.se Tänk på att du måste skickat in en ansökan för att få skriva provet.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet. 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se