Kursplan trädgårds­mästar­utbildningen


Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbldning och hyr många poäng varje kurs ger.

Kurs

Poäng

Arbetsledning (arbetsrätt, ekonomi, ledarskap, ergonomi)

27

Växtbiologi ( växtfysiologi, mark- och växtnäring, växtskydd)

48

Vedartade växter och beskärning

56

Perenner, lök och knölväxter

38

Sommarblommor

22

Gestaltning, skötsel – och underhåll (med färg & form, ritteknik)

73

Trädgårdshistoria

11

Examensarbete (tematrädgårdar)

20

LIA 1 (inriktning växthusproduktion)

15

LIA 2 (inriktning växtmaterial)

55

LIA 3 (inriktning skötsel, underhåll)

35

Summa

400

 

Utbildningens innehåll i korthet

Att studera till trädgårdsmästare i Enköping innebär att du under studietiden kommer att få en gedigen kunskapspalett av färdigheter och kompetenser som ger dig de bästa förutsättningar till att utföra yrkesrollen:

Växtkunskap

Här ingår kurser i växtbiologi, lignoser, perenner, sommarblommor, lök- o knölväxter. Du lär dig känna igen och namnge ett omfattande sortiment, hur de fungerar och kan användas i olika typer av miljöer i ett praktiskt såväl som estetiskt perspektiv, på kort och lång sikt. Beskärning och trädvård ingår också.

Gestaltning

Den här kursen ger dig förutsättningar för att kunna tillämpa grundläggande skissteknik, färg- och formlära samt hur dessa används i en gestaltningsplan. Du får även introduktion till trädgårdsdesign och vad som krävs i arbetet när man skapar en trädgård från idé till färdig anläggning. Grunderna i projektering och kostnadsberäkning ingår, liksom trädgårdshistoria.

Anläggning

Här lägger vi stor vikt vid praktiskt utförande och tillämpar bland annat inmätning och utsättning i plan och höjd med hjälp av mätinstrument. Du får teoretisk genomgång och praktisk övning gällande olika typer av markbeläggningar, murar och trappor. Hantering och dagligt underhåll av vanligt förekommande handmaskiner och redskap ingår också i kursen.

Skötsel och underhåll

Här får du lära dig skötsel- och underhållsmetoder samt om olika typer av anläggningars skilda behov när det gäller skötsel. Du får lära dig om växtsjukdomar och skadedjur ur ett skötselperspektiv samt hur du förebygger angrepp. Kursen innehåller även praktisk maskinkunskap gällande småmaskiner.

Arbetsledning

Kursen innehåller grunderna i gruppdynamik, handledning och arbetsledning av grupper och individer. För att kunna beräkna arbeten och främja entreprenörskap så ingår även praktisk företagsekonomi, arbete utifrån budget, kostnadskalkylering och prissättning. Du får även grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningen kommer du att ha tre stycken LIA-kurser om minst 20 veckor sammanlagt. LIA är arbetsplatsförlagd utbildning ute på olika företag som ger dig erfarenhet av att öva och tillämpa dina förvärvade kunskaper i verklig miljö. Varje LIA-period har en specifik inriktning. Du väljer själv dina LIA-platser, med stöd från oss på skolan, och kan arbeta var som helst i Sverige. Du har även möjlighet att studera utomlands under LIA.

Examensarbete

Tillsammans med övriga studenter i klassen genomför du ett projekt i grupp där ni planerar, bygger, sköter och slutligen river fem idéträdgårdar på kommunal parkmark i Enköping. Temat bestämmer klassen själva från år till år. Projektet blir en praktisk sammanfattning av utbildningen och ska även summeras i en slutrapport.