Fot på elever på ventilationsutbildningen

Ventilations­ingenjör med inriktning styr- och reglerteknik

Är du intresserad av inomhusmiljö, ventilation, teknik och hur dessa skulle kunna förenas? Söker du ett yrke som förändras kontinuerligt och ger dig möjlighet att lösa problem? Då är det här utbildningen för dig.

Som ventilationsingenjör kommer du få möjligheten att förbättra inomhusmiljö, luftkvalitet och levnadsvillkor för andra. Du får jobba med att möta rådande krav på energibesparing, tillämpa ventilationstekniska principer samt råda kring ventilation- och VS-system. Du får även kompetens att utföra planering, projektering eller injustering av ventilationssystem utifrån energibesparings- och miljöperspektiv. Att dessutom kunna konstruera och kontrollera styr- och reglerfunktioner gör utbildningen unik i sitt slag.

Alla studerande erhåller inloggning till en läroplattform med tillgång till digitalt studiematerial, föreläsningar, kursplaner och utbildningsmål samt relevant studieinformation. På så sätt kan alla lättare följa upp studierna hemifrån, utföra uppgifter m.m.

Lärande i arbete (LIA)

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av 25 procent lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Studiestart
31 augusti 2020

Nivå
Eftergymnasial nivå

Omfattning
400 poäng (2 år)

Studietakt
100%

Ort
Enköping

Platser
25

Kostnad
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedels-berättigad