Ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerteknik

Söker du ett yrke som förändras kontinuerligt och ger dig möjlighet att lösa problem? Är du intresserad av ventilation, luft, teknik och hur dessa skulle kunna förenas? Då är det här utbildningen för dig.

Som ventilationsingenjör kommer du få möjligheten att förbättra inomhusmiljö och luftkvalitet för att möta rådande krav på energibesparing. Att tillämpa ventilationstekniska principer, råda kring ventilation- och VS-system och utföra planering, projektering eller injustering av ventilationssystem utifrån energibesparings- och miljöperspektiv är några av utbildningsmålen för en ventilationsingenjör. Att dessutom kunna konstruera och kontrollera styr- och reglerfunktioner gör utbildningen unik i sitt slag.

Alla studerande erhåller inloggning till en läroplattform med tillgång till digitalt studiematerial, föreläsningar, kursplaner och utbildningsmål samt relevant studieinformation. På så sätt kan alla lättare följa upp studierna hemifrån

Lärande i arbete (LIA)

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av 25 procent lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Studiestart
prel 24 augusti 2020

Nivå
Eftergymnasial nivå

Omfattning
400 poäng (2 år)

Studietakt
100%

Ort
Enköping

Platser
25

Kostnad
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedels-berättigad

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se