Efter utbildningen

Ventilations-, styr- och reglerteknisk kompetens efterfrågas ständigt. Efter avslutad utbildning är du utrustad med aktuell och efterfrågad yrkeskunskap som ger dig mycket goda möjligheter i arbetslivet.

I takt med ökade krav på inomhusmiljö, förbrukad energi, besparingskrav och förändrade regler gällande ventilation- och byggstandard så ökar efterfrågan på ventilations-, styr- och reglerteknisk kompetens ständigt. Utbildningen till ventilationsingenjör bedrivs i nära samarbete med arbetslivet, där placeringen i Mälardalsområdet med flertalet stora ventilationsföretag är att betrakta som väldigt gynnsam och möjligheten till arbete efter examen är mycket stor.

Möjliga yrken efter examen

  • Ventilationsingenjör
  • Styr- och reglertekniker
  • Ventilationstekniker, ingenjör
  • Industrikonstruktör, ventilation
  • Projektör ventilation
  • Inköpare